PEŁNA JAWNOŚĆ NASZEJ PRACY

Na ostatniej sesji Rady Miasta było odczytanych osiem interpelacji od radnych. Po ich odczytaniu burmistrz udzielił wyczerpujących odpowiedzi. Dwie z ośmiu interpelacji należały do mnie, cztery do radnego Pniewskiego, po jednej do radnego Szczepanowskiego i Przewodniczącego Rady Marcina. Ten punkt obrad zajął kilkanaście minut. Radna Przybysz-Piwko poprosiła o to by składać interpelacje tylko w bardzo ważnych sprawach. Jest tylko kwestia, co, dla kogo jest bardzo ważne, mniej ważne lub wręcz błahe. Wiadomym jest, że „małe jeziorko” we wjeździe na teren SP 1 od strony ul. Głowackiego oraz stan tej ulicy, szczególnie w okresie zimowym jest sprawą na marginesie zainteresowania dla kogoś, kogo to nie dotyczy. Uważam jednak, że odpowiedź na piśmie jest czymś wiarygodnym, co można przedstawić mieszkańcom zgłaszającym dany problem. Oczywiście wagę problemów zawartych w interpelacjach pozostawiam do indywidualnych przemyśleń. Chcę jednoznacznie powiedzieć, że nie mam zamiaru składać interpelacji na siłę, dla jakiejś reguły. Tak czy inaczej inspirowany innymi osobami postanawiam upublicznić również swoje interpelacje. Jestem od zawsze za pełną jawnością naszej pracy dla miasta. Postaram się na bieżąco zamieszczać wszystkie interpelacje złożone w niedalekiej przyszłości. Przykładem radnego Pniewskiego zamieszczone będą one w zakładce interpelacje.