SMOLEŃSK – 1. ROCZNICA KATASTROFY

Równo rok temu o godz. 8: 41: 06 pod Smoleńskiem, doszło do katastrofy lotniczej samolotu TU-154M z polską delegacją. Udawali się na uroczystości związane z obchodami 70 rocznicy zbrodni katyńskiej. W tym tragicznym wypadku lotniczym zginął prezydent RP Lech Kaczyński wraz z małżonką. W tej katastrofie zginęło również kilkadziesiąt najważniejszych osób w naszym kraju. Był to ostatni prezydent RP na uchodźctwie Ryszard Kaczorowski, przedstawiciele wszystkich opcji politycznych Sejmu i Senatu, przedstawiciele Kościoła, dowódcy wszystkich rodzajów Sił Zbrojnych RP, przedstawiciele instytucji państwowych i kombatanckich oraz załoga samolotu. Razem katastrofa pochłonęła 96 ofiar. NIEZALEŻNIE OD SWOICH POGLĄDÓW POLITYCZNYCH UCZCIJMY GODNIE OFIARY TEGO TRAGICZNEGO LOTU.

GMINA A DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Obecnie sytuacja wygląda następująco:, jeśli droga uczniów z klas 0-IV z miejsca zamieszkania (domu) do najbliżej położonej szkoły podstawowej przekracza 3 km, zaś w przypadku uczniów klas V-VI odległość ta wynosi 4 km. Obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu oraz opieki w czasie przewozu dziecka. Gminom, które organizowały transporty dzieci a odległości były mniejsze od zakładanych (RIO) Regionalne Izby Obrachunkowe zarzucały niegospodarność. Od września 2012 roku samorządy będą mogły organizować dowóz dzieci do szkół nawet, jeśli nie mają ustawowego obowiązku. Są to zmiany, które przewiduje projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty. W związku z tym gminy będą swobodniej decydować o możliwościach transportu dzieci do szkół. Wystarczy w tym wypadku, aby rodzice zgłosili się o pomoc do burmistrza lub dyrektora danej szkoły. Dodatkową zmianą jest zmiana w sposobie zwrotu kosztów przejazdów organizowanych przez rodziców, których dzieci nie korzystają z transportu bezpłatnego. Po zmianach wysokość takich zwrotów nie będzie szacowana na podstawie kosztów poniesionych komunikacją publiczną. Po zmianach wysokość poniesionych kosztów i ich zwrot będzie określony w umowie między rodzicami a burmistrzem.