WIĘKSZE SUBWENCJE DLA MIASTA.

Dobre wieści dla naszego miasta dochodzą z sejmu. To za sprawą uchwały dotyczącej nowego systemy informacji oświatowej. System, o którym mowa będzie zawierał aktualne dane dotyczące liczby uczniów w danej szkole, a co za tym idzie wysokość przysługujących gminom subwencji. System informacji oświatowej (SIO) będzie zawierał nr pesel, miejsce urodzenia i zamieszkania ucznia, forma opieki, jeśli będzie taka wymagana itp. Będzie również zawierał informacje o nauczycielach i wychowawcach. W tym momencie subwencje są ustalane na podstawie danych sprzed roku, co w przypadku naszego miasta jest wyjątkowo niekorzystne. W Markach liczba uczniów w szkołach zwiększa się znacząco rok do roku i jest to tendencja wzrostowa na najbliższe lata. Po wprowadzeniu systemu SIO gminy będą dostawały subwencje na podstawie stanu faktycznego liczby uczniów, oddziałów i kwalifikacji nauczycieli. Sprawi to większe wpływy do kasy miasta z tytułu subwencji. W przypadku budżetu Miasta Marki, z którego co roku na oświatę przeznaczane jest blisko 30 mln zł jest to zmiana bardzo znacząca. Nowy system za zostać uruchomiony na przełomie kwietnia 2012 roku. Czekamy, więc z niecierpliwością.