GIMNAZJUM – CIĄG DALSZY

Dzisiejsze posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu było w pełni poświęcone budowie nowego gimnazjum w Markach. W zasadzie członkowie Komisji pochylili się dziś nad założeniami do programu funkcjonalno-użytkowego. Niestety materiał założeń był na tyle obszerny, że z braku czasu ten punkt programu został przełożony. W sprawie założeń wypowiedział się również dyrektor Zespołu Szkół nr 1 Pan Jan Puścian, którego gościliśmy podczas posiedzenia. Były to bardzo cenne uwagi, za które dziękujemy. W trosce o to by nowy budynek był szkołą dla pokoleń postanowiliśmy przełożyć prace nad założeniami na majowe posiedzenie Komisji. Wspomnę również, że na posiedzenie przybyli mieszkańcy ulicy Złotej, którzy wyrazili swoje obawy o las. Chodzi o drzewa na działce przeznaczonej pod budowę gimnazjum. Obawy te rozwiał architekt, który przygotowuje dla nas założenia do budowy. Stwierdził, że zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego las w dużej części będzie zachowany. Przypomnę, że chodzi o zachowanie powierzchni biologicznie czynnej na poziomie 60%. Kontynuacją posiedzenia Komisji w temacie gimnazjum była sesja Rady Miasta, która odbyła się tego samego dnia. Na zaproszenie przewodniczącego Marcina gościliśmy Panią, która przedstawiła nam możliwości finansowania budowy gimnazjum. Chodzi o forfaiting. Najważniejsze korzyści z tego płynące to 15-tni okres kredytowania, do 4 lat karencji, koszty pieniądza na poziomie 0, 5% marży, brak prowizji oraz przyjazne procedury. Wymagane zabezpieczenia to: gwarancja źródła spłaty. Niewymagana jest hipoteka, cesja z dochodów oraz cesja z ubezpieczenia nieruchomości. Bardzo ważną kwestią jest fakt, że miasto nie musi wnosić środków własnych. Przewodniczący Marcin pochylił się nad tematem i przygotował kalkulacje przykładowych spłat zaciągniętych zobowiązań. Przedstawia się to następująco:
Dla kwoty 40 mln zł inwestycji jest to rata roczna na poziomie 3,7 mln zł brutto X 15 rat
Dla kwoty 50 mln zł inwestycji jest to rata roczna na poziomie 4,6 mln zł brutto X 15 rat
Na podstawie szacunków, jakie przeprowadził przewodniczący Marcin, jeśli chodzi o cały kompleks to powinniśmy się zamknąć kwotą zbliżoną do 40 mln zł. Więcej w tym temacie Marcin pisze na swoim blogu. Zapraszam do lektury, bo warto.
szacunkowy koszt inwestycji (gimnazjum)

WIĘCEJ SPORTU W NASZYM MIEŚCIE!

Podczas dzisiejszej sesji Rady Miasta bardzo ciekawą prezentację przedstawił nam Paweł Pniewski. Prezentacja dotyczyła budowy na terenie naszego miasta boisk do streetballa. Krótko mówiąc boisk do koszykówki ulicznej. Trzeba przyznać, że nas pomysł (wiadomo, o kogo chodzi), którego inspiratorem jest Paweł spotkał się z dużą aprobatą burmistrza. Teraz najwyższy czas, aby ta aprobata miała odzwierciedlenie w rzeczywistości Marek.
Zapraszam do obejrzenia prezentacji.
Streetball

DUŻO GORZKICH SŁÓW!

W dniu dzisiejszym podczas sesji Rady Miasta Marki gościliśmy przedstawicieli firm wykonawczych. Chodzi o firmy, które wygrały przetargi na budowę systemu kanalizacji ściekowej w naszym mieście. Niestety wizyta dla wspomnianych przedstawicieli firm nie była dla nich przyjemna. Zaczął burmistrz, jako przedstawiający zaistniałą sytuacje w mieście i zaczęło się. Grom gorzkich słów spadł na owych panów, najbardziej oberwało się chyba inżynierowi kontraktu. Krytyka dotyczyła głównie: oznaczania i zabezpieczania terenów objętych budową, opieszałości w odbudowie nawierzchni ulic, na których prace już ukończono (ulica Okólna w okolicach zwałki), jakości prowadzonych prac oraz porządku panującego na terenach budowy, zagęszczania terenu po położeniu rur, informowania mieszkańców o nadchodzących pracach, złej koordynacji prac itp. Po wysłuchaniu słów krytyki ze strony radnych wykonawcy firm wykonawczych zobowiązali się do poprawy, jakości prac swoich firm na terenie miasta. Słów pochwalnych w stosunku do naszych gości nie skierowano, być może następnym razem będą ku temu przesłanki. W wyniku przeprowadzonych rozmów udało się nam pozyskać kilka cennych informacji. Prace na ulicy Okólnej mają zostać zakończone do końca kwietnia. Jeśli chodzi zaś o studzienki na ulicy 11 listopada to ich wysokość będzie regulowana podczas odnawiana nawierzchni. Emocje wzbudził również stan oddanych do użytkowania ulic (Księżycowa). Oględziny tej ulicy przeprowadzi przewodniczący Marcin wraz z inżynierem kontraktu. Chcę również uspokoić naszych mieszkańców, jeśli chodzi o odnawianie np. wjazdów na posesje. Wszystko to, co znajduje się do ogrodzenia posesji musi zostać przywrócone do stanu pierwotnego sprzed budowy. Osobiście drażni mnie fakt braku informowania mieszkańców o planowanych pracach. W tym temacie zobligowałem inżyniera do zamieszczania komunikatów w miejscach publicznych i słupach. Sposób podobny do tego, jaki od lat stosuje elektrownia. Podsumowując trzeba stwierdzić, że może nie wszyscy radni byli jednakowo aktywni, ale na pewno ich pogląd na temat prowadzonych prac przy budowie kanalizacji jest taki sam. Krótko mówiąc jest źle.