ZGŁASZANY PRZEZE MNIE PROBLEM ZWRÓCIŁ UWAGĘ LOKALNEJ PRASY

21 marca złożyłem w Urzędzie Miasta interpelacje dotyczącą istotnego problemu. Istotą tegoż problemu jest skrzyżowanie ulicy Tadeusza Kościuszki z ulicą Marszałka Józefa Piłsudskiego. Nie będę streszczał treści interpelacji gdyż jest ona do wglądu na moim blogu. Powiem jedynie, że chodzi o bezpieczeństwo i porządek w tym rejonie naszego miasta. Problem ten zainteresował również lokalną prasę. Dokładnej mówiąc chodzi o 8 numer dwutygodnika Echa Podwarszawskiego. Autor porusza wspomniany problem na łamach gazety tytułując artykuł „niebezpieczne skrzyżowanie”. Cieszy fakt, że lokalna prasa ma otwarte oczy na problemy Marek. Zachęcam wszystkich do lektury.