HISTORYCZNY MOMENT! MŁODZIEŻOWA SESJA RADY MIASTA Z OKAZJI DNIA DZIECKA W RATUSZU!

Powiew młodości oraz pomysłowość w szeregach nowo wybranych radnych naszego miasta daje efekty. Ratusz miasta pierwszy raz w swojej długoletniej historii będzie gościł dzieci i młodzież z mareckich szkół w roli radnych. Wszystko to z nie byle, jakiej okazji. Chodzi o Dzień dziecka, który, jak co roku wypada pierwszego czerwca. Tego właśnie dnia w sali obrad zasiądą najmłodsi ze szkół podstawowych oraz gimnazjalnych. Ta wyjątkowa sesja będzie oczywiście transmitowana, dlatego wszyscy mieszkańcy naszego miasta będą mogli obejrzeć poczynania dzieci na stronie Urzędu Miasta. Wśród członków Komisji Oświaty, Kultury i Sportu została powołana specjalna grupa robocza, która czuwa nad tym żeby ten wyjątkowy dzień w życiu naszego miasta wypadł wzorowo. Chęć zasiadania w owej grupie wyrazili: Paweł Pniewski, Marcin Piotrowski, Agnieszka Lużyńska, Danuta Święczkowska, Urszula Paszkiewicz, Tomasz Paciorek, Izabela Brzezińska oraz moja skromna osoba. Chodzi również o to żeby ten dzień był wyjątkowy dla najmłodszych, żeby pozostawił niezapomniane wspomnienia. Dla nas, jako radnych ten dzień to wielka odpowiedzialność, to dawanie przykładu najmłodszemu pokoleniu. Będzie to dla nas nowe doświadczenie, ale i wyjątkowa wiedza, jaką posiądziemy od naszych młodych mieszkańców. „Moje Marki za 10 lat – czego brakuje w naszym mieście młodemu pokoleniu” to temat, nad którym pochyli się nasza młodzieżowa Rada Miasta. Będą dyskusje, specjalne uchwały oraz drobne upominki. Oczywiście nie może również zabraknąć odrobiny łakoci. To w końcu Dzień dziecka. Ustalenia grupy roboczej, która spotkała się w poniedziałek wyglądają następująco:

Sesja odbędzie się 1 czerwca o godzinie 11.00 w sali obrad Urzędu Miasta.

1. Ilość dzieci uczestniczących w Młodzieżowej Sesji Rady Miasta:
– szkoły podstawowe po 2 uczniów
– szkoły gimnazjalne po 3 uczniów
– szkoła Ad Astra 3 uczniów
– szkoła u ks. Michalitów 2 uczniów

2. Uczniów wyznaczają szkoły według własnych kryteriów.

3. Główny temat: „Moje Marki za 10 lat – czego brakuje w naszym mieście młodemu pokoleniu”

4. 23.05.11 – szkoły przedstawiają swoje propozycje działań, zagadnień związanych z głównym tematem.

5. 30.05.11 – próba generalna z udziałem dzieci i młodzieży w Urzędzie Miasta.

6. 01.06.11 – posiedzenie Młodzieżowej Sesji Rady Miasta

– Porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji.
2. Wybór Przewodniczącego Sesji.
3. Przekazanie prowadzenia Sesji.
4. „Moje Marki za 10 lat – czego brakuje w naszym mieście młodemu pokoleniu” – dyskusja.
5. Przyjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia kierunków rozwoju Marek do 2021 roku.
6. Przyjęcie uchwały w sprawie lokalizacji boisk do koszykówki ulicznej w Markach.
7. Przyjęcie uchwały w sprawie Skate Parku, jako formy spędzania wolnego czasu w mieście.
8. Sprawy różne.
9. Zamknięcie Sesji.