„VII MAJÓWKA ROWEROWA”

To, że w naszym mieście są szlaki rowerowe wiadomo nie od dziś. To, że podczas korzystania z nich możemy zobaczyć interesujące miejsca wie już nie każdy. Myślę, że warto poruszyć ten temat w przededniu „ VII Majówki rowerowej” w naszym mieście. Oczywiście popieram tą akcję. Popieram każdy pomysł, który promuje aktywność fizyczną w Markach. Chciałbym jednak zwrócić uwagę na pewien problem. Chodzi o informację, jaką amator wycieczek rowerowych naszego miasta może pozyskać ze strony UM. O ile do opisu każdego ze szlaków można mieć mniejsze lub większe zarzuty, to do samej mapy już chyba tylko zarzuty. Mapka jest nieczytelna. Mało profesjonalna. Szlaki rowerowe stały się jednym z punktów pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu w tym roku. Podczas majowego posiedzenia Komisji przedstawiono ten problem. Chciałbym zwrócić uwagę, że tą sytuacją zainteresowaliśmy się z Pawłem Pniewskim. Poczyniliśmy już kroki w celu istotnym zmianom w tym temacie. Szkoda, że minęło już sześć edycji rowerowej majówki, a nie zadbano o poprawę informacji dla mareckich rowerzystów.