DOBRE WIEŚCI PŁYNĄ Z CZWARTKOWJ SESJI.

Nietypowo, bo w czwartek odbyła się sesja Rady Miasta. Ten dzień trzeba zapamiętać, jako dzień dobrych wieści. Może nawet przełomowych dla miasta z dwóch powodów. Chodzi o budowę nowej siedziby ZS nr 1, która obecnie znajduje się w pałacyku braci Briggs i funkcjonuje tam warunkowo ze względu na zły stan budynku. Dziś uczyniono pierwszy znaczący krok ku zmianie tej rzeczywistości. Przyjęto, bowiem założenia funkcjonalno – użytkowe stosunkiem głosów (20-0-0) przy jednym radnym nieobecnym podczas sesji. Muszę w tym miejscu wspomnieć, że założenia wypracowali dzielnie pracujący członkowie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. Tym bardziej jest to dla mnie osobiście powód do radości. Z tego miejsca chciałbym podziękować wszystkim członkom Komisji za zaangażowanie.

Drugim z powodów jest fakt, iż na prośbę Rady przeznaczono kwotę 3 mln złotych na rzecz Wodociągów Mareckich. Celem sfinansowania mieszkańcom Marek ujętym w projekcie (finansowanym z UE) – projektów przyłączy do systemu kanalizacji. Mieszkańcy nie poniosą żadnych kosztów z tego tytułu (mówiono o kwocie ok. 1,5 tyś zł za projekt). Dzięki tej decyzji ze strony Rady znacząco obniżą się koszty podłączenia mieszkańców do wspomnianego systemu kanalizacji.

Dobrą wiadomością jest niewątpliwie przyznanie dotacji SP nr 1 w ramach programu „Radosna Szkoła” w kwocie blisko 70 tyś złotych. Dzięki temu za kwotę blisko 140 tyś złotych powstanie na terenie szkoły plac zabaw z prawdziwego zdarzenia. Inwestycja ta ma być przeprowadzona jeszcze w tym roku. W dniu wczorajszym dostaliśmy również zapewnienie ze strony burmistrza, że od strony dokumentacji wszystko idzie w dobrym kierunku, jeśli chodzi o mareckiego „Orlika”. Na 22 czerwca planuje się ogłoszenie przetargu na budowę tego kompleksu sportowego w naszym mieście. Końcowym tematem sesji było rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrywania nieuwzględnionych uwag złożonych do projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Marki. Temat trudny i pracochłonny, ale zakończony pomyślnie. Licząc fakt, że przed sesją odbyło się jeszcze posiedzenie Komisji Budżetowo – Gospodarczej to nasze prace trwały wczoraj od 9.00 do 19.00. W tym miejscu sprawdza się doskonale stare powiedzenie „Bez pracy nie ma kołaczy”