POLSKA PRZEWODZI W UE

1 lipca 2011 roku to wyjątkowa data dla nas Polaków. Tego dnia nasz kraj obejmie półroczną Prezydencję w Unii Europejskiej.

Unia Europejska składa się obecnie z 27 państw członkowskich. Co sześć miesięcy każde z tych państw sprawuje Prezydencję. Dokładniej mówiąc, przewodniczy pracom Rady Unii Europejskiej. W tym okresie państwo sprawujące Prezydencję staje się gospodarzem praktycznie wszystkich wydarzeń unijnych. Organizuje pracę UE, nadaje kierunki jej polityce, odpowiada za bezpieczeństwo i integrację UE.

W tym czasie Polska będzie miała ogromną szansę zwrócenia uwagi na kluczowe dla nas problemy. Działając aktywnie, jako kraj przewodniczący – dużą część tych problemów możemy w sposób dla nas satysfakcjonujący rozwiązać. Bądźmy dobrej myśli i trzymajmy kciuki za pomyślność naszej Prezydencji w Unii Europejskiej.

NORDIC WALKING W MARKACH? CZEMU NIE!

Czasy się zmieniają. Zmianie ulega również moda na uprawianie różnych dyscyplin sportowych. Jedno jednak nie ulega zmianie – „sport to zdrowie” – hasło zawsze aktualne. Nadszedł czas na promocję najnowszych sposobów na aktywne spędzanie czasu w naszym mieście.

Moi Drodzy. Ci, którzy znają mnie bliżej – wiedzą, że sport to moja pasja. Chciałbym zarazić tą pasją jak największą rzeszę mieszkańców naszego miasta. Marki się rozwijają, mieszkańców przybywa a czasy się zmieniają. Coraz większa liczba osób zainteresowana jest zdrowym trybem życia, co zaczyna być zauważalne na ulicach miasta.

Infrastruktura sportowa w Markach pozostawia wiele do życzenia, co ogranicza zarówno dzieci jak i dorosłych mieszkańców w uprawianiu sportu. Jak już wcześniej wspominałem – czasy się zmieniają. Taka zmiana nastąpiła również w Radzie Miasta, co otworzyło przed Miastem nowe możliwości.

Z pasją maniaka zaczynamy zmieniać stan przez nas zastany. „Orlik”, nowy kompleks gimnazjum z bazą sportową i basenem, boiska do streetballa oraz inwestycje w naszym lokalnym klubie MTS Marcovii to fakty, które w najbliższym czasie zaczną być widoczne.

Oczywiście nie są to jedyne inwestycje, które planujemy w naszym mieście, ale o tym będę informował na bieżąco – nie chcąc zapeszyć.

Idąc tym tropem chciałbym przedstawić Wam – Drodzy czytelnicy kolejną propozycję na możliwość aktywnego spędzenia czasu w Markach. Chodzi o prężnie rozwijającą się dyscyplinę sportową zwaną – NORDIC WALKING.

Czym jest NORDIC WALKING?

Nordic walking – to forma rekreacji polegająca na marszach ze specjalnymi kijami. Wymyślony został w Finlandii w latach 20. XX wieku, jako całoroczny trening dla narciarzy biegowych. W Polsce pierwsze centrum Nordic Walking powstało w Barlinku.

W porównaniu do zwyczajnego marszu, Nordic Walking angażuje stosowanie siły do kijków z obu stron, dlatego osoby uprawiające Nordic Walking w większym zakresie, choć mniej intensywnie, angażują mięśnie ciała. Mięśnie (m.in. klatki piersiowej, bicepsy, ramion i brzucha) są również inaczej stymulowane niż w zwykłym marszu. To prowadzi do większego ich wzmocnienia niż przy zwyczajnym chodzeniu czy joggingu. Szczególnie:

 rozwija się siła i wytrzymałość ramion
 łatwość wchodzenia na wzgórza
 spala się więcej kalorii niż przy normalnym chodzeniu
 zwiększa się stabilność przy chodzeniu z kijkami
 jest mniejszy nacisk na piszczele, kolana, biodra i plecy co daje korzyści dla osób z ranami i nie dość silnymi mięśniami
 odciążone są stawy, co jest szczególnie ważne dla osób starszych

Ważnym czynnikiem jest możliwość uprawiania w zasadzie przez każdego – bez względu na wiek, kondycję czy tuszę. Nordic Walking można uprawiać zarówno nad morzem, w lesie, parku czy w górach – przez cały rok.
Źródło – wikipedia

W naszym mieście nie brakuje lasów, w których znajdują się szlaki rowerowe. Pomyślałem w związku z tym, że warto by było wytyczyć w Markach trasy do uprawiania Nordic Walkingu.

Nawiązałem kontakt z Polskim Stowarzyszeniem Nordic Walkingu w celu rozpoczęcia współpracy w zakresie promocji wspomnianej dyscypliny w naszym mieście. Prezes stowarzyszenia gotowa jest na rozmowy, które mogą przynieść owoce w postaci zorganizowania w Markach imprezy – znaczącej rangi. Temat podniosłem w dniu dzisiejszym podczas sesji Rady Miasta celem podzielenia się swoim pomysłem z pozostałymi radnymi oraz burmistrzem. Pozytywne podejście do pomysłu ze strony burmistrza i radnych dodatkowo zmobilizowało mnie do drążenia tego tematu.

Patrząc na mieszkańców naszego miasta, którzy nieśmiało zaczynają przygodę z Nordic Walkingiem – utwierdzam się, że wybrałem dobry kierunek. Mam nadzieję, że już w niedługim czasie będę mógł podzielić się z Wami – Drodzy czytelnicy kolejnymi informacjami na ten temat. Informacjami, które przybliżą nas do końcowego sukcesu.

PROPOZYCJA DLA NAJLEPSZYCH UCZNIÓW, STUDENTÓW I SPORTOWCÓW.

“Małe szanse są często początkiem wielkich przedsięwzięć.” – powiedział kiedyś Demostenes. Właśnie takie małe szanse będzie stwarzało nasze miasto – uczniom szkół ponadgimnazjalnych, studentom oraz sportowcom. Szansą dla najlepszych ma być fundusz stypendialny, który zaczyna funkcjonować w Markach.

W naszym mieście mieszka już ponad 25 tyś mieszkańców, co za tym idzie znaczącą część stanowią uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i studenci. Do tej właśnie grupy kierowany jest najnowszy projekt uchwalony podczas sesji Rady Miasta w dniu 22 czerwca. Mam tu na myśli uchwałę w sprawie utworzenia funduszu stypendialnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów będących mieszkańcami miasta Marki. Nad projektem wspomnianej uchwały dzielnie pracowała Komisja Oświaty, Kultury i Sportu, która to wydała pozytywną opinię podczas posiedzenia w dniu 15 czerwca. Jako przewodniczący tej komisji czuję się w obowiązku przekazać wam – drodzy czytelnicy, w czym rzecz.

Najważniejszymi przepisami wspomnianej uchwały są warunki, na jakich przyznawane będą stypendia oraz ich wysokość. Uchwała określa przejrzyście zasady, którymi będzie się kierowała komisja stypendialna. I tak – podstawowym warunkiem otrzymania tego rodzaju pomocy jest fakt bycia uczniem szkoły ponadgimnazjalnej lub uczelni wyższej. Stypendia przyznawane będą za wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe. Niezbędnym warunkiem, który musi spełniać osoba ubiegająca się o przyznanie stypendium jest obowiązek bycia stałym mieszkańcem naszego miasta.

Stypendia dla uczniów za wyniki w nauce przysługiwać będą przede wszystkim: laureatom lub finalistom olimpiad i konkursów przedmiotowych na szczeblu wojewódzkim lub powiatowym oraz ogólnopolskim i międzynarodowym. Uczniom przejawiającym szczególne uzdolnienia oraz osiągnięcia w danej dziedzinie a także uczniom aktywnie działającym na rzecz środowiska rówieśniczego lub miejskiego. Trzeba jednocześnie podkreślić, że priorytetem będą wyniki w nauce. Uczniowie, którym zostaną przyznane stypendia za wyniki w nauce mogą liczyć na maksymalne kwoty miesięczne w wysokości 200 zł.

Stypendia dla studentów za osiągnięcia w nauce, działalności twórczej i społecznej na rzecz Miasta przyznawane będą przede wszystkim: studentom, którzy biorą udział w programach naukowych i popularyzatorskich, zdobywają dodatkowe kwalifikacje na studiach równoległych oraz czynnie uczestniczą lub współorganizują konferencje międzynarodowe, ogólnopolskie oraz międzyuczelniane, osiągając jednocześnie wysokie wyniki w nauce. Studenci, którym zostaną przyznane stypendia za wyniki w nauce mogą liczyć na maksymalne kwoty miesięczne w wysokości 300 zł.

Stypendia za wybitne osiągnięcia sportowe przyznawane będą przede wszystkim tym uczniom i studentom, którzy: są członkami Kadry Narodowej Seniorów lub Juniorów oraz Kadry Województwa Seniorów lub Juniorów w danej dyscyplinie sportu oraz zwycięzcom turniejów sportowych – międzynarodowych, ogólnopolskich i wojewódzkich osiągającym jednocześnie dobre wyniki w nauce. Ci, którym zostaną przyznane stypendia za osiągnięcia sportowe mogą liczyć na maksymalne kwoty miesięczne w wysokości 200 zł.

Stypendia, o których mowa przyznawane będą na okres 10 miesięcy – uczniom od września do czerwca, studentom zaś od października do lipca).

W celu uzyskania stypendium uczniowie klas pierwszych oraz studenci pierwszego roku zobowiązani będą do udokumentowania swoich osiągnięć z poprzednich etapów kształcenia. Dodatkowo studenci zobowiązani będą do dołączenia do wniosku zaświadczenia z uczelni potwierdzającego fakt studiowania oraz wysokość średniej ocen, jakie osiągnęli w poprzednim roku nauczania. Zgodność dokumentów, które przedstawią zarówno uczniowie jak i studenci będą musiały być potwierdzone przez szkołę lub uczelnię, organizację lub instytucję, klub sportowy oraz Inspektora Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych.

Wnioski o przyznanie stypendium mogą być składane przez samych zainteresowanych a także przez rodziców, opiekunów, rady pedagogiczne, rady szkoły, dyrekcję szkół, organizacje samorządowe i społeczne oraz władze klubów i organizacji. Zainteresowani mogą składać wnioski w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Marki w terminie do 5 października każdego roku. Warto jednocześnie zwrócić uwagę na fakt, iż stypendysta może zostać pozbawiony prawa do stypendium w wyniku swojego niegodnego zachowania. Mówiąc „niegodnego” mam na myśli zachowanie sprzeczne z zasadami współżycia społecznego lub ogólnie przyjętymi obyczajami. Krótko mówiąc, jeśli naraził na szwank dobre imię Miasta Marki, szkoły, uczelni, klubu lub organizacji, którą reprezentuje.

Stypendia przyznawane będą za pośrednictwem Komisji Stypendialnej. Powoływana ona będzie przez burmistrza co roku do 1 września. W skład komisji wchodzić będą przedstawiciele Burmistrza i Rady Miasta Marki oraz organizacji społecznych i sportowych działających na terenie miasta Marki.

Podsumowując – myślę, że udało mi się wyczerpująco przekazać wam – Drodzy czytelnicy wszystkie najważniejsze informacje odnośnie funduszu stypendialnego uchwalonego przez radnych naszego miasta. Mam nadzieję, że możliwość uzyskania wspomnianego stypendium przez naszych uczniów i studentów będzie dodatkowym argumentem przemawiającym za tym, że warto być mieszkańcem Marek.

CZY WIESZ, ŻE…

1883 to rok, w którym po raz pierwszy na Mazowszu zastosowano oświetlenie elektryczne. To przełomowe wydarzenie miało miejsce w Markach (są powody do dumy).

17, 6 mln złotych (netto) to kwota, która stanowi 12% ogólnych kosztów związanych z wybudowaniem w Naszym mieście sieci kanalizacji sanitarnej. Wspomniana kwota została wydana do dnia dzisiejszego.

5 mln złotych to kwota, jaką zainwestuję w Markach jeden z klubów ekstraklasy. Dokładniej mówiąc chodzi tu o Mareckie Towarzystwo Sportowe „Marcovia 2000”, to właśnie nasz lokalny klub sportowy pozyska cenne inwestycje. Infrastruktura sportowa klubu wzbogaci się m. in. o dwa nowe boiska pełnowymiarowe wraz z oświetleniem, trybunę krytą, na co najmniej 700 kibiców oraz sprzęt sportowy.

7 tyle właśnie Uczniowskich Klubów Sportowych funkcjonuje na Terenia miasta Marki. W skład ten wchodzą: UKS „Struga”, UKS „Sanchin”, UKS „Marki”, UKS „Joker”, UKS „Trójka”, UKS „4Marki”, UKS „Salto”.

3 od ponad tylu lat mianem Drużynowego Mistrza Polski w warcabach klasycznych cieszy się UKS „Struga”. Reprezentanci tego klubu regularnie występują w Mistrzostwach Polski, Europy i Świata. W tej chwili jest to najbardziej liczący się klub warcabowy w Polsce.

12 000 sztuk to nakład mareckiego biuletynu „Wieści z Ratusza” wydawanego przez Urząd Miasta Marki, który ukazuje się mniej więcej raz w miesiącu.

700 tylu właśnie abonentów liczy sobie system informowania mieszkańców drogą sms w Markach.

TU W TYM ROKU ZAŚWIECI ŚWIATŁO

Marki rozrastają się w imponującym tempie. Pod względem migracji nasze miasto notuję jeden z najwyższych wskaźników w Polsce. To oznacza, że jest tylko kilka miejsc w kraju – tak atrakcyjnych pod względem osiedlania się. Wiąże się to jednak z pewnymi problemami natury technicznej. Miasto nie nadąża, bowiem z budową dróg i ich oświetlenia. Co w taki razie przyniesie rok 2011?

Dobre wieści Moi drodzy, dobre wieści! Zapewne wielu z Was czeka, aż w jego ulicy rozbłyśnie światło. Jedni czekają krócej, jedni dłużej, ale wszyscy mają jedno oczekiwanie od Miasta – latarnie. Przedstawię w takim razie ulice, w których w tym roku zostaną przeprowadzone inwestycje związane z ich oświetleniem. Będą to następujące ulice miasta:

– ul. Batalionów Chłopskich
– ul. Brzechwy
– ul. Ceglana
– ul. Długa (od Spacerowej)
– ul. Gołębia
– ul. Kordeckiego
– ul. Krasińskiego
– ul. Kurpińskiego (od Brzechwy do Spacerowej)
– ul. Olsztyńska
– ul. Środkowa (od Dolnej do Granicznej)
– ul. Traugutta (od Fabrycznej do Braci Briggsów)
– ul. Wierzbowa
– ul. Wołodyjowskiego (od Hetmańskiej do Żeromskiego)
– ul. Zagłoby
– ul. Żółkiewskiego

Myślę, że dla mieszkańców wymienionych ulic jest to długo oczekiwana wiadomość. Oczywiście jest jeszcze wiele oczekujących w kolejce ulic naszego miasta, ale nie wszystko da się zrobić od tak – zaraz. Potrzeby są ogromne, ale sukcesywnie oświetlanie Marek będzie kontynuowane. Pragnę przypomnieć, że inwestycja związana z oświetleniem wymienionych ulic wiąże się z wydatkiem rzędu – „bagatela” blisko 600 tyś. złotych. Jak widać kwota nie jest mała.

WSZYSTKO O.K, ALE KTO ZA TO ZAPŁACI

Moi drodzy, akcja, jako przejaw społecznego upominania się o swoje ma sens. Uważam jednak, że jeśli propaguję się jakieś idee trzeba być konsekwentnym w informowaniu mieszkańców o sprawach najważniejszych.

Równie dobrze możemy złożyć petycję o wybudowanie w Markach stacji metra – pomysł równie abstrakcyjny jak pierwsza strefa w mieście. Dlaczego? Ponieważ wiąże to ze sobą potężne koszta. Jak duże? Na tyle, że organizatorzy całego zajścia takich informacji nie udzielili. Moi drodzy, jeśli uważacie, że wprowadzenie miasta w pierwszą strefę jest gratis – to muszę wyprowadzić Was z błędu. Szacuję się, bowiem, że zabieg ten będzie kosztował Marki ok. 6 mln złotych rocznie! W ciągu najbliższych ośmiu lat z budżetu miasta wyparowało by 48 mln złotych! Kwota ta to przybliżony koszt budowy całego kompleksu zespołu szkół (w tym gimnazjum), który jest w mieście niezbędny.

Oto część mojego artykułu w tej sprawie – cytuję „Pierwsze konkrety w tej sprawie za nami. 11 maja jednym z punktów posiedzenia komisji było wydanie opinii w sprawie założeń funkcjonalno – użytkowych inwestycji, zlokalizowanej przy ul. Wspólnej w Markach. Prace nad założeniami nie były łatwe i przyjemne, ale najważniejsze jest to, że po dokładnym przestudiowaniu materiału i dyskusji z zarządem miasta zaopiniowaliśmy pozytywnie projekt uchwały. Realizując inwestycje, uczniowie (i nie tylko) dostaną do dyspozycji obiekt na miarę XXI wieku. Będzie to pierwsza placówka tego typu w Polsce, która zostanie zrealizowana w technologii pasywnej (wg dr Wolfganga Feista i prof. Bo Andersona z Uniwersytetu w Lund). To – w uproszczeniu – oznacza, że koszty jego funkcjonowania będą dużo niższe niż w przypadku budynku tradycyjnego. W nowopowstałym zespole szkół będzie się kształciło ok. 980 uczniów w 33 oddziałach szkolnych. Do dyspozycji będzie 36 sal do nauki (22 sale zwykłe, 7 laboratoriów językowych, 3 laboratoria informatyczne, laboratorium do nauki fizyki, laboratorium plastyczno – techniczne oraz 2 laboratoria do nauki biologii i chemii). Ponadto szkoła będzie dysponowała m.in. biblioteką z 35 tys. książek, salą sportową z pełnowymiarowym boiskiem do piłki ręcznej i trybunami na ok. 700 osób, salą koncertowo –widowiskowo – sportową z trybunami stałymi na 150 osób oraz dodatkową trybuną teleskopową dla 200 osób, pełnowymiarowym boiskiem ze sztuczną murawą do gry w piłkę nożną i kompleksem lekkoatletycznym.
Założenia przewidują również budowę 25-metrowego basenu z kompleksem saun i 60-metrową zjeżdżalnią. Nie zapominając o najmłodszych mieszkańcach miasta przewidziano również brodzik dla małych dzieci. W tej części kompleksu znajdą się pomieszczenia wynajmowane do celów komercyjnych, aby zapewnić dodatkowe wpływy. Nowością na skalę powiatu ma być budowa miasteczka ruchu drogowego, dzięki czemu uda nam się poprawić bezpieczeństwo na mareckich ulicach.
Cała inwestycja ma być oddana do użytku w 2014 r.”

To chcemy w Markach wybudować. Kwota 6 mln złotych jest w stanie zaspokoić również inne potrzeby miasta – „ Co można by wybudować w Markach za 6 mln złotych? Oto kilka przykładów:
– 6 kilometrów kanalizacji deszczowej, której tak brakuje w Markach,
– przedszkole miejskie na ok. 200 dzieci, 45% wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola zostało w tym roku odrzucone,
– 3 kompleksy boisk wielofunkcyjnych wraz z placem zabaw w standardzie jak przy Szkole Podstawowej Nr 2, 3 szkoły podstawowe czekają już wiele lat na nowe boiska,
– oświetlenie prawie wszystkich ulic, które czekają w kolejce,
– modernizacja 5 kilometrów mareckich ulic…” – pisze Paweł Pniewski.

Podsumowując – nie jestem przeciwnikiem pierwszej strefy w Markach. Wymagam jedynie podania drogi finansowania przez organizatorów tego przedsięwzięcia. Mieszkańcy Marek, którzy składają swoje podpisy pod petycją nie mają bladego pojęcia, że wiąże to za sobą potężne koszta. Tak naprawdę każdy mieszkaniec zapłaci za to ze swoich podatków.

BLOGER TEŻ CZŁOWIEK – KRYTYKOWAĆ MOŻE

Moi drodzy, artykuły prasowe donoszą o pewnym precedensie na skalę kraju. Chodzi o uniewinnienie jednego z blogerów, który pół roku temu został skazany za zniesławienie pani burmistrz. Zdarzenie to miało miejsce w jednej z podpoznańskich gmin. „Osoby pełniące funkcje publiczne muszą mieć twardą skórę i być przygotowane na każdą krytykę” – tymi słowami uniewinnienie uzasadnił sąd. Helsińska Fundacja Praw Człowieka skomentowała decyzję sądu stwierdzeniem – „To precedensowy wyrok. Od trzech lat staraliśmy się, by sądy, rozpatrując sprawy z art. 212, uwzględniły standardy strasburskie”

Wyrok sądu jak i jego uzasadnienie bardzo cieszą zwłaszcza na pojawiające się również w naszym mieście zdania o bezsensowności istnienia blogerów. Są środowiska, które boją się jak ognia – krytyki. To zapewne, dlatego starano się sprowadzić istotę bloga do roli niewiarygodnego źródła informacji. Musimy jednak pamiętać, że blog jak wynika z samej definicji – nie służy krytyce. Stanowi on w dzisiejszym zapędzonym świecie jedno z źródeł informacji miedzy ludźmi.

Zainteresowanym – gorąco polecam artykuł Gazety Wyborczej – Bloger może krytykować, nawet jeśli szokuje

NAJNOWSZY NUMER GAZETY MSG DO POBRANIA

Moi drodzy, wychodząc naprzeciw Waszym oczekiwaniom odnośnie najnowszego numeru gazety MSG – zamieszczam na blogu możliwość pobrania gazety w formacie ( .pdf ).

Do czasu ukazania się następnego numeru gazety, wydanie czerwcowe będzie można pobrać na moim blogu. Postanowiłem, że od tego momentu na blogu zawsze będzie do pobrania aktualny numer gazety. Taki zabieg spowoduję dużo większy zasięg docierania miesięcznika do mieszkańca Marek. Zależy nam, bowiem na tym, żeby mieszkaniec naszego miasta był dobrze poinformowany o ty, co dzieję się w jego miejscu zamieszkania – w sposób jasny i czytelny.

W dniu dzisiejszym chcąc znacznie polepszyć dotarcie gazety do mieszkańca postanowiłem metodą (door to door) rozdysponować ok. 200 egzemplarzy prasy osobiście. To bardzo ciekawe doświadczenie – pozwoliło mi jednocześnie spotkać się ze swoimi wyborcami i udzielić im odpowiedzi na zadawane pytania. Odniosłem wrażenie, że dało to bardzo pozytywny efekt.

POBIERZ – NAJNOWSZY NUMER GAZETY MSG !!!

POTRZEBA NA ULICY ADAMA MICKIEWICZA

Ulica Adama Mickiewicza to jedna z tych ulic w mieście, którą przemieszcza się znacząca liczba samochodów. Jest to również jedna z tych ulic, którą codziennie setki mieszkańców (dzieci, mamy z wózkami) porusza się w kierunku sklepów, szkół i przystanków autobusowych. Wspomniana ulica jest także objazdem ulicy Okólnej w trakcie budowy systemu kanalizacji. Co w takim razie sprawia, że ulica ta stała się tematem mojego wpisu?

Odpowiedź brzmi – brak chodnika. W zeszłym tygodniu złożyłem w Urzędzie Miasta interpelację w sprawie uwzględnienia możliwości budowy chodnika na ulicy Adama Mickiewicza. Niejednokrotnie zwracali się do mnie mieszkańcy wspomnianej ulicy z prośbą o reakcję w tej sprawie. Większość zgłoszeń kierowały do mnie młode mamy, które zmuszone są do poruszania się z wózkami dziecięcymi między jadącymi samochodami. Brakiem chodnika zaniepokojone są również mamy, których dzieci pięć dni w tygodniu chodzą do szkoły. Wiadomym faktem jest, brak wystarczającego bezpieczeństwa w tym rejonie miasta. Dodatkowym czynnikiem, który przemawia za budową chodnika na tej ulicy jest ilość mieszkańców mieszkających w tej okolicy. Jest to jeden z najbardziej zaludnionych rejonów w Markach.

Wszystkie te argumenty skłoniły mnie do interwencji w tej sprawie. Pierwszym etapem było złożenie przeze mnie interpelacji. Odpowiedź pisemną ze strony burmistrza powinienem otrzymać przed sesją Rady Miasta, która planowana jest na koniec miesiąca. Właśnie w tym okresie powinniśmy poznać stanowisko władz miasta w tej sprawie. Treść interpelacji można przeczytać na moim blogu w zakładce – INTERPELACJE.

ZNANA, LOKALNA GAZETA WRACA DO GRY

Moi drodzy, gazeta MSG wraca na lokalne podwórko. Po zadyszce spowodowanej różnymi trudnościami ukazał się najnowszy numer gazety (nr 6(48) 2011).

Po zmianach zaistniałych w strukturach MSG pieczę nad miesięcznikiem objął Jacek Orych, prezesem stowarzyszenia natomiast został Darek Pietrucha (po rezygnacji Tadeusza Skłodowskiego). Osobiście odwiedziłem część z punktów gdzie można zaopatrzyć się w gazetę (oczywiście bezpłatnie). Cieszy fakt, że nowy numer doszedł do skutku, to na pewno dobra wiadomość dla mieszkańców, którzy oczekują rzetelnych informacji. Mogę wszystkich zapewnić, że najnowszy numer gazety to ciekawa lektura podsumowująca ostatni okres z życia naszego miasta.

Zachęcam również do przeczytania moich artykułów na łamach gazety, które pozwoliłem sobie zamieścić na swoim blogu w nowej zakładce – PRASA.

PUNKTY, W KTÓRYCH ZNAJDZIESZ NAJNOWSZY NUMER GAZETY MSG