Tu mieszkam, tu płacę podatki!

To tak w temacie płacenia podatków w miejscu zamieszkania, a nie zameldowania. Dla #MiastoMarki to temat niezmiernie ważny z uwagi dynamicznie zwiększającą się liczbę Mieszkańców miasta, a co za tym idzie nowymi potrzebami typu: drogi, szkoły, przedszkola, żłobki, itp. Każda nowa złotówka z udziału w podatkach w miejskiej kasie jest w tym momencie na wagę złota.

„Zgodnie z przepisami, PIT należy złożyć do urzędu skarbowego właściwego ze względu na faktyczne miejsce zamieszkania. Dany obywatel przebywa tam najczęściej z zamiarem stałego pobytu. Nie należy więc sugerować się adresem zameldowania, zapisanym w starej wersji dowodu osobistego.

Co w sytuacji zmiany miejsca zamieszkania? Sytuacja może dotyczyć nie tylko przeniesienia się do innej miejscowości, ale w większych miastach – nawet do innej dzielnicy. Jeśli przeprowadzka odbyła się w trakcie roku, prawidłową instytucją będzie ta, której podatnik podlegał z końcem danego roku podatkowego. Co do zasady, konkretną datą braną pod uwagę jest 31 grudnia.”

Źródło: Money.pl