Pewne działania są już realizowane, inne będą wdrażane w najbliższym czasie, a wszystko dla ochrony środowiska naturalnego…

W otrzymanej odpowiedzi na swoją interpelację, Starosta #PowiatWołomiński informuje, że zostaną zaostrzone wymagania pod względem ograniczania używania opakowań jednorazowych, tj. kubków, talerzyków, itp. m. in.: podczas organizowanych przez Powiat wydarzeniach oraz działaniach prowadzonych w ramach dotacji. Dziękuję za wszystkie dotychczasowe kroki podjęte na rzecz ochrony środowiska naturalnego, a także te, które będą realizowane w przyszłości.

https://werelich.net/…/dla-srodowiska-naturalnego-koniec-z…/

Nowa funkcja. Społeczna, ale ja lubię działać społecznie…

Podczas dzisiejszej sesji Rady #PowiatWołomiński zostałem delegowany do prac w Powiatowej Radzie Działalności Pożytku Publicznego. Wspólnie z kolegą radnym Paweł Śliwa będziemy przedstawicielami Rady Powiatu. Wierzę, że uda się wypracować wiele dobrego współpracując z organizacjami pozarządowymi, działającymi na terenie naszego powiatu. #Samorządowo #Społecznie #radnyWerelich

Bezpieczna droga do nowej szkoły, przy ul. Wspólnej (SP4-MCER).

W odpowiedzi na mój wniosek: https://werelich.net/2019/09/05/bezpiecznadrogadoszkoly/
Zastępca Burmistrza #MiastoMarkiDariusz Pietrucha informuje, że została rozpoczęta procedura wykonania przejścia dla pieszych na ul. Stawowej (rejon ul. Sowińskiego/Saturna). Wystąpiono również do mareckiej Policji o zwiększenie patroli prewencyjnych w ww. lokalizacji. Bardzo dziękuję w imieniu Mieszkańców naszego miasta za przychylność i pozytywne ustosunkowanie się do wniosku.
#dlaMieszkańców#radnyWerelich

Zapadła decyzja. Nie będzie nowej szkoły ponadpodstawowej w Markach.

W pierwszym kwartale tego roku skierowałem do Starosty Wołomińskiego interpelację w sprawie podjęcia ostatecznej decyzji w kwestii budowy szkoły ponadpodstawowej na terenie Marek lub Ząbek:

https://werelich.net/2019/03/27/budowac-nie-budowac-technikum-w-markach-czas-zamknac-temat/

Temat budowy szkoły ponadpodstawowej, a wcześniej gimnazjalnej rozpoczął się w 2012 roku, gdzie ówczesne władze Marek i Powiatu Wołomińskiego podpisały porozumienie o budowie szkoły na terenie naszego miasta, przy ul. Wspólnej.

http://www.marki.net.pl/powstanie-nowa-szkola-w-markach-porozumienie-podpisane-44025

Jak się później okazało, od samego początku inwestycja ta nie miała finansowania w każdym z tych samorządów i taka sytuacja niezmiennie trwała przez kolejne lata. Nie zmienia to faktu, że proces budowy szkoły oficjalnie się rozpoczął, ponieważ inwestycja uzyskała pozwolenie na budowę. Poniesiono również pewne koszty związane np. z projektem, który zakładał powstanie placówki tuż obok oddanej właśnie do użytkowania szkoły podstawowej w ramach MCER, przy ul. Wspólnej.

Od samego początku poddawano pod wątpliwość potrzebę budowy takiej szkoły z uwagi na fakt, że zdecydowana większość mareckich uczniów wybierała i w dalszym ciągu wybiera naukę w warszawskich placówkach. W międzyczasie pojawiały się głosy, że szkoła, jeśli miałaby powstać, to jej lokalizacji powinna być w Ząbkach, które mają więcej mieszkańców, a co za tym idzie więcej uczniów.

Z uwagi na fakt, że nie było jednomyślności w danym temacie, pod koniec zeszłej kadencji, podczas posiedzenia Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki, której byłem przewodniczącym – wnioskowaliśmy do Zarządu o przeprowadzenie rzetelnej analizy, która ostatecznie wskaże potrzebę budowy szkoły na terenie jednej z dwóch gmin. Z uwagi na okres przejściowy związany z nową kadencją analizę na mój wniosek (interpelacja) przeprowadził obecny Zarząd.

Po wnikliwej analizie, w oparciu o dane przekazane z mareckiego oraz ząbkowskiego samorządu Zarząd Powiatu Wołomińskiego, w odpowiedzi na moją interpelację informuje: 

„Koncepcja budowy nowego obiektu szkolnego na terenie powiatu wołomińskiego, w oparciu o powyższe dane i analizy rekrutacji nie znajduje merytorycznego uzasadnienia.”

Czy jest to dobra decyzja?

Odpowiedź na to pytanie z całą pewnością nie jest jednoznaczna, podobnie jak fakt, że budowa przez Powiat nowej szkoły ponadpodstawowej nigdy nie miała stuprocentowego poparcia. Osobiście uważam, że skoro zapadła decyzja o rezygnacji z budowy wspomnianej szkoły i została ono poprzedzona wnikliwymi analizami na bazie rzetelnych danych z Marek i Ząbek, to należy taką decyzję uszanować.

 
Oczywiście życie zweryfikuje, czy podjęta obecnie decyzja była tą dobrą i odpowiedzialną. Nie może być jednak tak, że przepychanki na temat budowy szkoły będą przeciągać się w nieskończoność, chociażby z szacunku do Mieszkańców, którzy mają prawo oczekiwać konkretów w tej sprawie. Dziś myślę sobie, że chyba niepotrzebnie traciliśmy lata na coś, co od samego początku było bardzo wątpliwe i budziło skrajne emocje. Wielu jednak wierzyło, że szkoła powstanie…Ja również byłem w tym gronie, ale wynikało to głównie z faktu, że stałem się zakładnikiem decyzji, na które nie miałem swego czasu żadnego wpływu. Nigdy nie głosowałem i nie proponowałem działań, które byłyby na szkodę naszego miasta, dlatego budowa szkoły była przez lata wpisywana do projektów kolejnych budżetów.  Pytanie, czy sama decyzja o budowie szkoły była swego czasu uzasadniona? Zdaniem ówczesnych władz Marek i Powiatu – tak. W tamtym czasie również podpierano się pewnymi analizami… Przez lata wiele osób przekonywało pozostałych, że uda się pozyskać finansowanie zewnętrzne na realizację ww. inwestycji. Widać były to jedynie marzenia…

Więcej na ten temat w odpowiedzi na moją interpelację (uzupełnienie), której treść znajduje się poniżej.