Budżet na 2022 rok Powiatu Wołomińskiego uchwalony.

Wczorajsza sesja Rady #PowiatWołomiński to przede wszystkim uchwalenie budżetu na 2022 rok. Jak to wygląda w liczbach?

Dochody: 267 503 443 zł Wydatki: 322 986 024 zł Oświata: ponad 66 mln złotych przeznaczymy na oświatę, w tym na utrzymanie szkół specjalnych i średnich, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wołomiński. Ochrona zdrowia: tu zaplanowaliśmy wydatki na poziomie blisko 48 mln zł, a dokładnie na:rozbudowę, remonty, a także zakup wyposażenia dla Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie Pomoc społeczna: to kwota 17,7 mln zł, która zostanie przeznaczona na: utrzymanie Domów Pomocy w Radzyminie i Zielonce pomoc osobom niepełnosprawnym i rodzinom w potrzebie prowadzenie specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej. Wsparcie rodzin i dzieci: w tym obszarze zaplanowaliśmy środki w wysokości blisko 12 mln zł, a główne zadania to: utrzymanie Domu Dziecka w Równem, rodzinnych domów dziecka, pieczy zastępczej, a także usamodzielnienie się wychowanków. Kultura i sport: w tym obszarze zabezpieczyliśmy kwotę 4 mln zł, która zostanie przeznaczona na dofinansowanie dla projektów organizacji pozarządowych, działalność Pałac w ChrzęsnemPowiatowe Centrum Kultury Fabryczka oraz Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Heleny i Stefana Nasfeterów w Wołominie Infrastruktura drogowa: 33,1 mln zł z przeznaczeniem na rozbudowę i modernizację dróg powiatowych, m. in.: Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych Przebudowa DP Nr 4329W w msc. Białki gm. Tłuszcz, Przebudowa DP Nr 4422W w Urlach gm. Jadów, Przebudowa drogi Nr 4367W w msc. Ostrowik, gm. Poświętne, Przebudowa drogi powiatowej Nr 4332W na odcinku od msc. Miąse do msc. Franciszków gm. Tłuszcz, Rozbudowa DP Nr 4352W ul. Mareckiej w Kobyłce na odcinku od skrzyżowania z ul. Niecałą do rowu poprzecznego na dz. ew. Nr 14,Rozbudowa DP Nr 4352W ul. Szerokiej w Kobyłce, gm. Kobyłka, Rozbudowa DP Nr 4363W ul. Batorego w Ząbkach, gm. Ząbki, Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4304W w msc. Cegielnia Gmina Radzymin, Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4316W Al. Niepodległości w Wołominie (na odcinku od drogi wojewódzkiej 634 do skrzyżowania z ul. Graniczną) wraz z chodnikiem i ścieżką rowerową, gm. Wołomin, Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4330W wraz z rozbiórką i budową nowego mostu w msc. Kury gm. Tłuszcz, Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4351W na odcinku od msc Zabraniec, gm. Poświętne do granic Powiatu Rozbudowa drogi powiatowej nr 4366W ul. Lipowa i ul. Wolności w Zielonce, gm. Zielonka, Rozbudowa skrzyżowania DP Nr 4363W ul. Piłsudskiego z ul. Skrajną w Ząbkach, gm. Ząbki.Niezbędne remont i utrzymanie dróg to kolejne 15 mln zł Przyszły roku to również inwestycje kubaturowe: Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Kobyłce, Adaptacja budynku przy ul. Wileńskiej 29A w Wołominie na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, oraz z zakresu sportu i oświaty: Budowa boiska, placu zabaw i zagospodarowanie terenu przy ZSS w Wołominie, Budowa parkingu przy ZSS w Ostrówku, Zagospodarowanie terenu przy Zespół Szkół w Wołominie Ul. Legionów 85 Remonty dachów Zespołów Szkół w Wołominie i Zielonce; Wsparcie: tu zaplanowaliśmy kwotę 2 mln zł, która wesprze Zgromadzenie Zakonne Małe Dzieło Boskiej Opatrzności w budowie Hospicjum dla dzieci i młodzieży.- Co dla Marek? Na dziś niewiele, ponieważ cierpimy na brak powiatowej infrastruktury i jednostek na terenie naszego miasta, więc trudno przeznaczyć środki na coś czego nie ma. Na pewno zostaną wykonane dwa przejścia dla pieszych z doświetleniem LED na ul. Kościuszki w rejonie skrzyżowania z ul. Wołodyjowskiego. Powraca temat budowy szkoły ponadpodstawowej na terenie powiatu z uwzględnieniem Marek i Ząbek – ma zostać przeprowadzona wnikliwa analiza w tej sprawie. Ważą się losy Alei Marszałka Józefa Piłsudskiego, która dziś jest drogą wojewódzką, ale wszystko wskazuje na to, że stanie się powiatową. Liczę też na to, o czym rozmawiałem na jednym z ostatnich spotkań ze Starostą Wołomińskim, czyli przejęcie w zarząd przez Powiat ul. Ząbkowskiej – od ul. Fabrycznej do granic miasta w kierunku Ząbek, a także przebudowę skrzyżowania Fabryczna/Piłsudskiego, co jest w pełni zasadne z uwagi na zbyt wąski pas do skrętu w stronę Radzymina.- Podziękowania dla Pracowników pionu finansowego Starostwa z Panią Skarbnik na czele, Koleżanek i Kolegów radnych oraz Zarządu Powiatu za bardzo dobrą współpracę w kończącym się roku. Dziękuję. #Budżet2022 #dlaPowiatu #radnyWerelich #WspólnaSprawa

Autor

Arkadiusz Werelich

Urodziłem się 30 marca 1980 roku w Warszawie i mieszkam w Markach od urodzenia. Wychowywałem się wraz z dwojgiem rodzeństwa w katolickiej rodzinie, w domu z zasadami na ulicy Kościuszki, jednej z najstarszych ulic naszego miasta. Uczęszczałem do mareckiej Szkoły Podstawowej nr 1 przy ulicy Okólnej, a po jej ukończeniu podjąłem naukę w Liceum Ekonomicznym im Stanisława Herbsta w Warszawie. Jestem absolwentem Wyższej Szkoły Menedżerskiej Stowarzyszenia Inicjatyw Gospodarczych. Po ukończeniu studiów zajmuję się wraz z rodziną współprowadzeniem sklepu spożywczego, który istnieje w Markach od 16 lat. Prywatnie jestem szczęśliwym mężem żony – Anny, a wolny czas spędzam na siłowni. Pasjonuje mnie budowa ludzkiego ciała i zdrowe zasady żywienia. Skłoniło mnie to do starania się o tytuł certyfikowanego instruktora kulturystyki i fitness. Moje życie od zawsze ściśle związane było ze sportem, od najmłodszych lat swojego dzieciństwa trenowałem w klubach piłkarskich: DKS TARGÓWEK i MARCOVIA MARKI. Z czasem pochłonęły mnie ćwiczenia fitness, tą pasją zajmuję się od 12 lat . Stało się to częścią mojego życia. Hobbistycznie zajmuję się fotografią oraz numizmatyką, lubię również dobry film, a także programy z gatunku dokument i publicystyka. Czas urlopowy najchętniej spędzam w górach, zarówno narty jak i wędrówki to najlepsza forma aktywnego wypoczynku. Pasjonuje mnie kultura Ameryki Południowej a dokładniej rzecz biorąc starożytnych Indian z plemienia Majów. Zwiedzenie tego kontynentu to moje najskrytsze marzenie. Kibicuję klubowi Legii Warszawa, który wspieram jako kibic i członek mareckiego fan klubu tejże drużyny. Jeśli chodzi o zagraniczny football to moją sympatie zaskarbiła sobie FC Barcelona.