Wyniesione przejście dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Sowińskiego/Wilcza.

Dobre wieści!
Na ulicy Sowińskiego (rejon ul. Dobrej) powstanie m. in. dodatkowe oznakowanie poziome P-11 (przejazd dla rowerzystów). Jakiś czas temu występowałem do Burmistrza #MiastoMarki o zwiększenie bezpieczeństwa w tym miejscu, ponieważ dziś rowerzyści przejeżdżają z jednej strony ulicy na drugą (ścieżki rowerowe), ale nie ma w tym miejscu oznakowanego przejazdu (https://werelich.com/2021/09/23/ponawiam-swoja-prosbe-o-zajecie-sie-kwestia-bezpieczenstwa-na-ul-sowinskiego-szczegolnie-na-skrzyzowaniu-z-ul-wilcza/). Wdrożenie zmian niebawem. Burmistrzu, bardzo dziękuję za podjęte działania.

Będzie bezpieczniej, czyli nowe oznakowanie na ścieżce rowerowej – ul. Sowińskiego.

Dobre wieści!
Na ulicy Sowińskiego (rejon ul. Dobrej) powstanie m. in. dodatkowe oznakowanie poziome P-11 (przejazd dla rowerzystów). Jakiś czas temu występowałem do Burmistrza #MiastoMarki o zwiększenie bezpieczeństwa w tym miejscu, ponieważ dziś rowerzyści przejeżdżają z jednej strony ulicy na drugą (ścieżki rowerowe), ale nie ma w tym miejscu oznakowanego przejazdu (https://werelich.com/2021/09/23/ponawiam-swoja-prosbe-o-zajecie-sie-kwestia-bezpieczenstwa-na-ul-sowinskiego-szczegolnie-na-skrzyzowaniu-z-ul-wilcza/). Wdrożenie zmian niebawem. Burmistrzu, bardzo dziękuję za podjęte działania.

Sesja Rady Powiatu Wołomińskiego.

Wrześniowa sesja Rady #PowiatWołomiński to kilka bardzo ważnych decyzji.
Podjęliśmy decyzję o połączeniu Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Zielonce z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. To sprawniejsze zarządzanie oraz lepsza dostępność do świadczeń z zakresu pomocy rodzinie.
Zdecydowaliśmy również jednogłośnie o dofinansowaniu budowy hospicjum dla dzieci w Wołominie. Planujemy wesprzeć budowę kwotą 1 mln zł już w przyszłym roku.
To jednak nie wszystko, ponieważ decyzją radnych zostanie udzielone wsparcie finansowe w kwocie 500 tys. zł na rzecz #Mazowsze celem
budowy nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 635 do węzła „WOŁOMIN” na trasie S8.

Optymalizacja liczby miejsc parkingowych przy Szkole Podstawowej nr 1 oraz innych placówkach oświatowych w Markach.

Optymalizacja liczby miejsc parkingowych przy Szkole Podstawowej nr 1 oraz innych placówkach oświatowych w Markach.
Z taką właśnie prośbą zwróciłem się pisemnie do Burmistrza #MiastoMarki. Myślę, że każdy rodzic odwożąc swoje pociechy do szkoły napotkał niemałe problemy z zaparkowaniem chociażby na chwilę, aby dziecko mogło wysiąść z samochodu. Nie wspominając już nawet o dniach, w których odbywają się zebrania klasowe. Oczywiście uwarunkowania terenowe nie dają wielkich możliwości poprawy tej sytuacji, ale z całą pewnością istnieje możliwość wygospodarowania kilku dodatkowych miejsc parkingowych, co w obliczu dzisiejszej sytuacji wydaje się być wskazane i oczekiwane przez rodziców.

Zagospodarowanie zbiornika wodnego „Konne”.

Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego”Konne”
W tej właśnie sprawie złożyłem swego czasu pismo do Burmistrza #MiastoMarki (https://werelich.com/2021/08/26/zagospodarowanie-zbiornika-wodnego-konne/)

W otrzymanej właśnie odpowiedzi władze naszego miasta również dostrzegają potrzebę podjęcia działań związanych z zagospodarowaniem wspomnianego terenu, ale nie są na dziś w stanie wskazać konkretów. Stawiam na brak funduszy. Mam jednak nadzieję, że coś w tej sprawie ruszy, bo tereny piękne i aż się proszą o działania w kierunku rekreacji i wypoczynku.
Jednocześnie osoby zainteresowane mogą zapoznać się z planami prowadzonej właśnie inwestycji drogowej, która realizowana jest w ścisłej granicy ze zbiornikiem wodnym. Zdjęcia znajdują się poniżej.

Dla bezpieczeństwa najmłodszych uczestników ruchu drogowego.

Tak, wiem – takie działania nie są złotym środkiem dla skutecznej poprawy bezpieczeństwa najmłodszych uczestników ruchu drogowego. Wiem jednak, że każda akcja, która może przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa jest na wagę złota. Jeśli uda się uchronić przed nieszczęściem chociażby jedno dziecko – to warto!

Cieszę się, że ze Starostą Wołomińskim mamy takie same zdanie w ww. sprawie i przychylił się do złożonego przeze mnie pisma w kwestii akcji społecznej „Odłóż smartfon i żyj”.(https://werelich.com/2021/09/28/dla-bezpieczenstwa-najmlodszych-uczestnikow-ruchu-drogowego/)
Powiat podjął już takie działania w 2019 roku, więc dziś należy uzupełnić napisy w nowych lokalizacjach i odtworzyć te, które na przełomie lat zniknęły. Dziękuję za wsparcie Panie Starosto.

Sytuacja bez zmian – niestety…

Utrudnienia parkingowe na ul. Kościuszki – od ul. Piotra Skargi do alei Piłsudskiego jeszcze przez najbliższe lata.
Jakąś chwilę temu ponownie skierowałem pismo do Burmistrza #MiastoMarki w sprawie poprawy sytuacji w rejonie skrzyżowania Piłsudskiego/Kościuszki, gdzie od lat panuje pewnego rodzaju chaos komunikacyjny (https://werelich.com/2021/08/26/powracam-z-tematem-miejsc-parkingowych-w-rejonie-skrzyzowania-alei-pilsudskiego-z-ul-kosciuszki/)
Rozwiązaniem, które w jakimś stopniu uzdrowiło by sytuację byłoby zagospodarowanie dla celów parkingowych terenu po dawnym sklepie elektronicznym i faktycznie teren ten uwzględniony jest przy kompleksowej przebudowie głównej arterii naszego miasta. Jest jednak problem z terminami, ponieważ wszyscy zdajemy sobie sprawę, że mówimy o perspektywie, moim zdaniem minimum 4-5 lat, jak nie dłużej.
W tym wypadku stworzenie chociażby tymczasowego rozwiązania, związanego z zagospodarowaniem tego terenu byłoby dużym ułatwieniem dla Mieszkańców. W rozmowach, które prowadziłem z naszymi Mieszkańcami wynika, że są nawet skłonni zapłacić symboliczną złotówkę, aby tylko zaparkować w cywilizowany sposób. Padały również propozycje bezpłatnego parkowania np. do 15 min itd.
Nic takiego jednak nie nastąpi, ponieważ zgodnie z otrzymaną odpowiedzią z mareckiego urzędu stanowisko nie uległo zmianie i najbliższe działania uzdrawiające obecną sytuację nastąpią za kilka lat przy przebudowie alei Piłsudskiego.
W odpowiedzi czytamy o zwiększeniu monitorowania tego rejonu przez policyjne patrole, ale nie jest to rozwianie problemu, ponieważ w tym rejonie naprawdę nie da się zaparkować lub graniczy to z cudem w sposób bezpieczny i nieutrudniajacy ruch innych pojazdów oraz osób pieszych. No cóż, przyjdzie nam poczekać…

Ważne spotkanie w sprawie dróg wojewódzkich.

Ważne spotkanie w sprawie ważnych dla Mieszkańców #MiastoMarki oraz #PowiatWołomiński dróg wojewódzkich 629 i 631.
Dziś w mareckim urzędzie rozmawialiśmy o kompleksowej przebudowie odcinka DW629 od ul. Legionowej (również droga wojewódzka) do Radzymina. To miejska inwestycja, która przy wsparciu funduszy #UE #Mazowsze planowana jest do realizacji w przyszłym roku. Rozmawialiśmy również o tymczasowej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DW631/Dworkowa/Główna. To wspólne przedsięwzięcie finansowane przy udziale Powiatu i Miasta, a realizowane przez #MZDW. W połowie miesiąca ma ruszyć procedura związana z wyłonieniem projektanta, następnie realizacja. Sygnalizacja musi zabezpieczyć to skrzyżowanie na 4-5 lat do czasu kompleksowej przebudowy DW631, więc musi zostać wykonana rzetelnie. Zabiegamy o tę sygnalizację m. in. z radną Ewą Rosą oraz Anna Katarzyna Brzezińska-Radna Sejmiku Województwa Mazowieckiego Krzysztof Strzałkowski Mając na względzie powagę sytuacji udałem się z przedstawicielami MZDW na wspomniane skrzyżowanie, aby dyrekcja osobiście przekonała się o tym jak niebezpieczna jest to dziś przeprawa. Jeśli realizacja miałaby nastąpić na początku przyszłego roku to brane są pod uwagę dodatkowe zabezpieczenia do tego czasu. Uczestnikami spotkania byli m. in. Grzegorz Obłękowski dyrektor Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie Jacek Orych Burmistrz Miasta Marki Dariusz Pietrucha, zastępca burmistrza. To było rzeczowe i ważne spotkanie. Jest pełne wsparcie i zrozumienie po stronie MZDW, a jak wiadomo razem można więcej…

1 mln zł dofinansowania dla budowy hospicjum dla dzieci w Wołominie.

Poniedziałkowe posiedzenie Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki to kwestie związane m. in. ze stypendiami dla młodzieży – uczniów szkół powiatowych, w ramach komisji stypendialnej TALENT. Do komisji wybraliśmy koleżankę Ewę Rosę. Podjęliśmy również decyzję w formie pozytywnej opinii dla zabezpieczenia w przyszłorocznym budżecie #PowiatWołomiński kwoty 1 mln zł na dofinansowanie budowy hospicjum dla dzieci w Wołominie.

Wspieram naszych mareckich Seniorów.

Wspieram naszych mareckich Seniorów słowem i czynem. Spotkaliśmy się z dyrektorem Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej Mariuszem Budziszewskim i rozmawialiśmy o możliwościach współpracy z Polskim Związkiem Emerytów Rencistów i Inwalidów #KołoMarki Spotkanie bardzo rzeczowe i owocne. Teraz wiele pracy organizacyjnej przed naszymi przemiłymi Seniorami, a efekty przyjdą niebawem – sukcesywnie, ale cały czas do przodu 🙂 #StepByStep