STOP ZAMYKANIU SZKÓŁ!

Nowelizacja ustawy o systemie oświaty wprowadza bardzo interesujące zmiany. Mowa o trybie przekazywania szkół przez gminy na rzecz stowarzyszeń. Już wkrótce w przypadku, gdy gmina będzie miała problemy finansowe i nie stać ją będzie na utrzymanie placówki, będzie mogła przekazać ją stowarzyszeniu (rodzicom, fundacjom). O formie przekazania nie będzie decydował burmistrz, lecz najlepsza z ofert konkursowych. Dodatkową zmianą jest możliwość odebrania szkoły przez gminę w przypadku jej złego funkcjonowania po jej przekazaniu. Zmiany te mają na celu powstrzymać proces zamykania szkół w naszym kraju. My, jako gmina Marki jesteśmy w tej dobrej sytuacji, że nas ten problem się nie tyczy. Wręcz przeciwnie, my będziemy szkoły budować a nie je zamykać.

GMINA A DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Obecnie sytuacja wygląda następująco:, jeśli droga uczniów z klas 0-IV z miejsca zamieszkania (domu) do najbliżej położonej szkoły podstawowej przekracza 3 km, zaś w przypadku uczniów klas V-VI odległość ta wynosi 4 km. Obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu oraz opieki w czasie przewozu dziecka. Gminom, które organizowały transporty dzieci a odległości były mniejsze od zakładanych (RIO) Regionalne Izby Obrachunkowe zarzucały niegospodarność. Od września 2012 roku samorządy będą mogły organizować dowóz dzieci do szkół nawet, jeśli nie mają ustawowego obowiązku. Są to zmiany, które przewiduje projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty. W związku z tym gminy będą swobodniej decydować o możliwościach transportu dzieci do szkół. Wystarczy w tym wypadku, aby rodzice zgłosili się o pomoc do burmistrza lub dyrektora danej szkoły. Dodatkową zmianą jest zmiana w sposobie zwrotu kosztów przejazdów organizowanych przez rodziców, których dzieci nie korzystają z transportu bezpłatnego. Po zmianach wysokość takich zwrotów nie będzie szacowana na podstawie kosztów poniesionych komunikacją publiczną. Po zmianach wysokość poniesionych kosztów i ich zwrot będzie określony w umowie między rodzicami a burmistrzem.

JEST POPRAWA NA LEPSZE!

Podczas sesji Rady Miasta 30.03 zgłosiłem burmistrzowi fatalny stan parkingu przed dawnym sklepem elektrycznym. Chodziło o skrzyżowanie ulicy Kościuszki z Piłsudskiego. Problemem były zalegające śmieci i zapadnięta studzienka, która posłużyła za śmietnik. Można o tym przeczytać w moim wpisie z 01.04
male-smietnisko-duzy-problem. Przez cały ten czas monitorowałem sprawę i po przeszło tygodniu doczekałem się. Jest poprawa i to duża. Studzienka została zasypana, stara skrzynka zdjęta ze słupa, śmieci usunięte a krzaki wycięte. Służby Zakładu Usług Komunalnych stanęły na wysokości zadania. Zdjęcia przedstawiają stan obecny.

PEŁNA JAWNOŚĆ NASZEJ PRACY

Na ostatniej sesji Rady Miasta było odczytanych osiem interpelacji od radnych. Po ich odczytaniu burmistrz udzielił wyczerpujących odpowiedzi. Dwie z ośmiu interpelacji należały do mnie, cztery do radnego Pniewskiego, po jednej do radnego Szczepanowskiego i Przewodniczącego Rady Marcina. Ten punkt obrad zajął kilkanaście minut. Radna Przybysz-Piwko poprosiła o to by składać interpelacje tylko w bardzo ważnych sprawach. Jest tylko kwestia, co, dla kogo jest bardzo ważne, mniej ważne lub wręcz błahe. Wiadomym jest, że „małe jeziorko” we wjeździe na teren SP 1 od strony ul. Głowackiego oraz stan tej ulicy, szczególnie w okresie zimowym jest sprawą na marginesie zainteresowania dla kogoś, kogo to nie dotyczy. Uważam jednak, że odpowiedź na piśmie jest czymś wiarygodnym, co można przedstawić mieszkańcom zgłaszającym dany problem. Oczywiście wagę problemów zawartych w interpelacjach pozostawiam do indywidualnych przemyśleń. Chcę jednoznacznie powiedzieć, że nie mam zamiaru składać interpelacji na siłę, dla jakiejś reguły. Tak czy inaczej inspirowany innymi osobami postanawiam upublicznić również swoje interpelacje. Jestem od zawsze za pełną jawnością naszej pracy dla miasta. Postaram się na bieżąco zamieszczać wszystkie interpelacje złożone w niedalekiej przyszłości. Przykładem radnego Pniewskiego zamieszczone będą one w zakładce interpelacje.

NIE SIEJMY PANIKI.

Drodzy mieszkańcy. Od pewnego czasu dochodzą mnie niepokojące wieści. Sprawa tyczy się przyłączania do systemu kanalizacji w naszym mieście. Wszem i wobec niesie się głos paniki co do kosztów owego przyłączania się. Przyczyną tego stanu są zebrania organizowane w sprawie budowy systemu kanalizacji ( np. w SP 1). Kwoty jakie padały podczas tych spotkań skutecznie odstraszają mieszkańców od korzystania z usług kanalizacyjnych. Chciałbym zapewnić, że jako Rada Miasta robimy wszystko, żeby zminimalizować koszty przyłączania się do systemu kanalizacji. Głównie chodzi tu o koszt projektu, który naszym zdaniem może być znacznie niższy od zakładanego. Wiadomym jest, że zminimalizowanie kosztów przyłączania się mieszkańców do systemu kanalizacyjnego jest w interesie nas wszystkich. Mniejszy koszt znaczy więcej zainteresowanych tą inwestycją.

SPRAWDŹ KIEDY PRACE ZWIĄZANE Z KANALIZACJĄ ZAJRZĄ NA TWOJĄ ULICĘ

Po jednej z sesji Rady Miasta poprosiłem dyrektora Wodociągu Mareckiego o możliwość informacji na temat prac nad kanalizacją w Markach. W dniu wczorajszym otrzymałem od Marcina – Przewodniczącego Rady Miasta maila z owym harmonogramem. Muszę podkreślić, że Marcin poświęcił swój prywatny czas, pozwoliło to na czytelne przedstawienie tabel przekazanych przez spółkę. Dziękujemy dyrekcji spółki Wodociąg Marecki. Dzięki tym informacją, na pewno mieszkańcy będą mogli lepiej przygotować się do niewątpliwych utrudnień towarzyszących podczas budowy kanalizacji. Oto harmonogram prac dla poszczególnych ulic:

Zadanie I: Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na obszarze objętym ulicami:

Al. Marszałka Piłsudskiego – marzec/maj 2012
ul. Zielna – marzec/czerwiec 2012
ul. Wiejska – marzec/czerwiec 2012
ul. Księżycowa – wrzesień /grudzień 2010
ul. Kręta – wrzesień/październik 2010
ul. Marsa – października/grudzień 2010
ul. Bagienna – listopad/grudzień 2010 + styczeń/luty 2011
ul. Żabia – listopad/grudzień 2010 + styczeń/luty 2011
ul. Baśniowa – listopad/grudzień 2010 + styczeń/luty 2011
ul. Duża – grudzień 2010 + styczeń/luty 2011
ul. Brzozowa – kwiecień/lipiec + październik/listopad 2011
ul. Wspólna – maj/październik 2011
ul. Stawowa – lipiec/wrzesień 2011
ul. Szczęśliwa – lipiec/wrzesień 2011
ul. Morska – sierpień 2011
ul. Prosta – październik 2011
ul. Zimna – październik 2011
ul. Mokra – styczeń 2012
ul. Broniewskiego – czerwiec/sierpień 2011
ul. Batorego – wrzesień/październik 2011
ul. Złota – grudzień 2011/styczeń 2012
ul. Miedziana – październik/listopad 2011
ul. Platynowa – październik/listopad 2011)
ul. Zabawna – październik/grudzień 2011
ul. Duża – listopad/grudzień 2011
ul. Partyzantów – wrzesień 2011
ul. Starzyńskiego – wrzesień + grudzień 2010/styczeń 2011
ul. Rybna – październik 2011
ul. Szeroka – grudzień 2011
ul. Matejki – listopad/grudzień 2011
ul. Tuwima – styczeń 2012
ul. Lipowa – marzec/czerwiec 2011
ul. Prusa – marzec/maj 2011
ul. Górska – marzec/maj 2011
ul. Podgórska – marzec/maj 2011
ul. Topolowa – marzec 2011
ul. Spokojna – luty/marzec 2011
ul. Cicha – grudzień 2010 + styczeń + marzec 2011
ul. Łąkówek – luty/kwiecień 2011
ul. Moniuszki – luty/kwiecień 2011
ul. Zakole – marzec/kwiecień 2011
ul. Norwida – luty/kwiecień 2011
ul. Chocimska – luty/kwiecień 2011
ul. Stokrotki – kwiecień/czerwiec 2011
ul. Harcerska – kwiecień/maj 2011
ul. Szczepowa – marzec/maj 2011
ul. Pomnikowa – marzec/maj 2011
ul. Napoleona – marzec 2011
ul. Grunwaldzka – marzec/czerwiec 2011

Zadanie II: Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej na obszarze objętym ulicami i sięgaczami:

Al. Marszałka Piłsudskiego – czerwiec/wrzesień 2011
ul. Leśna – marzec – maj 2011
ul. Szpitalna – marzec – kwiecień 2012
ul. Ząbkowska (od ul. Leśnej do ul. Szpitalnej) – kwiecień/2011 + czerwiec/wrzesień 2011
ul. Tadeusza – kwiecień – czerwiec 2011
ul. Telimeny – lipiec – wrzesień 2011
ul. Zosi – kwiecień + sierpień/październik 2011
ul. Protazego – maj + lipiec/sierpień 2011
ul. Gerwazego – maj + lipiec/sierpień 2011
ul. Klucznikowska – maj 2011
ul. Jacka Soplicy – lipiec – listopad 2011 + luty 2012
ul. Maryli Wereszczakówny – kwiecień 2011 + kwiecień/maj 2012
ul. Warmińska – kwiecień/maj 2012
ul. Wojskiego – kwiecień/maj 2012
ul. Zamkowa – luty/kwiecień 2012

Zadanie III: Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej na obszarze objętym ulicami i sięgaczami:

Al. Marszałka Piłsudskiego – czerwiec/sierpień 2011
ul. Szkolna – czerwiec 2011
ul. Różana – lipiec/sierpień 2011
ul. Płocka – lipiec/sierpień 2011
ul. Konopnickiej – marzec/czerwiec 2011
ul. Poznańska – lipiec/wrzesień 2011
ul. Szydłowiecka – sierpień/wrzesień 2011
ul. Płońska – sierpień/wrzesień 2011
ul. Olsztyńska – wrzesień/październik 2011
ul. Gorzowska – czerwiec 2012)
ul. Katowicka – wrzesień/październik 2011 + czerwiec 2012
ul. Szczecińska – lipiec 2012
ul. Jana Kazimierza – sierpień/wrzesień 2012
ul. Opolska – październik/listopad 2011
ul. Ząbkowska (do ul. Leśnej) – wrzesień/październik 2012
ul. Kresowa – lipiec/listopad 2011
ul. Okólna – kwiecień/listopad 2011
ul. Promienna – czerwiec/sierpień 2011
ul. Rejtana/ul/ Mieszka – lipiec/wrzesień 2011
ul. Bandurskiego – lipiec/październik 2011

Zadanie IV: Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej na obszarze objętym ulicami i sięgaczami:

ul. Jasna – lipiec/wrzesień 2012
ul. Słowackiego – sierpień 2012
ul. Paderewskiego – czerwiec/lipiec 2012
ul. Rodziewiczówny – marzec/kwiecień 2011
ul. Dojazdowa – lipiec/sierpień 2012
ul. Zieleniecka – czerwiec/sierpień 2012
ul. Traugutta – lipiec/wrzesień 2012
ul. Warszawska – sierpień/październik 2012
ul. Orzeszkowej – wrzesień/październik 2012
ul. Koszalińska – kwiecień 2012
ul. Sadowa + ul. Kołobrzeska – maj/czerwiec 2012
ul. Słupecka – czerwiec 2012
ul. Szkolna – marzec/kwiecień 2012
ul. Zakopiańska – czerwiec/lipiec 2012
ul. Skłodowskiej – kwiecień/maj 2012
ul. Urocza – maj 2012
ul. Ząbkowska – kwiecień/lipiec 2011
ul. Braci Briggsów – kwiecień/sierpień 2011
ul. Mazowiecka – marzec 2012
ul. Malinowa – lipiec/sierpień 2012
ul. Lotników – kwiecień 2011

Zadanie V: Budowa 4 sieciowych pompowni ścieków, wraz z zasilaniem, sterowaniem i zagospodarowaniem terenu oraz budowa przewodów tłocznych i grawitacyjnych z tych pompowni:

P1 – przy ul. Tadeusza – czerwiec 2011
P2 – przy ul. Szkolnej – październik 2012
P3 – przy ul. Braci Briggsów – kwiecień 2011
P8 – przy ul. Piłsudskiego / Wiejskiej – czerwiec 2012

– Część 2

ul. Barbary – luty/marzec 2011
ul. Longinusa – grudzień 2010/styczeń 2011
ul. Zygmuntowska – grudzień 2010/styczeń 2011
Al. Marszałka Piłsudskiego – grudzień 2010
ul. Okólna – marzec/kwiecień 2011
ul. Mickiewicza – marzec/maj 2011
ul. Czackiego – kwiecień 2011
ul. Staszica – kwiecień/maj 2011
ul. Kołłątaja – marzec/kwiecień 2011
ul. Głowackiego – marzec/maj 2011
ul. Równa – marzec/lipiec 2011
ul. Bema – marzec/maj 2011
ul. 11-listopada – marzec/kwiecień 2011
ul. Piotra Skargi – maj/czerwiec 2011
ul. Polna – lipiec 2011
ul. Bankowa – kwiecień 2011
ul. Pocztowa – maj 2011

– Część 3

ul. Sosnowa – kwiecień/maj 2011
ul. Krótka – maj/czerwiec 2011
ul. Krzywa – czerwiec 2011
ul. Kilińskiego – kwiecień/maj 2011
ul. Ketlinga – wrzesień 2011
ul. Świerkowa – marzec 2011
ul. Czarnieckiego – marzec/kwiecień 2011
ul. Kmicica – kwiecień 2011
ul. Kościuszki – lipiec/sierpień 2011

– Część 4

ul. Zagłoby – listopad/grudzień 2010 + marzec/kwiecień 2011
ul. Kościuszki – marzec/kwiecień 2011
ul. Wołodyjowskiego – październik/grudzień 2010 + marzec 2011
ul. Żeromskiego – listopad 2010
ul. Kordeckiego – listopad/grudzień 2010 + marzec 2011
ul. Podolska – kwiecień 2011

– Część 5

ul. Kresowa – lipiec/listopad 2011
ul. Okólna – lipiec/listopad 2011
ul. Promienna – czerwiec/sierpień 2011
ul. Rejtana/ul. Mieszka – lipiec/wrzesień 2011
ul. Bandurskiego (od Al. Piłsudskiego do ul. Okólnej) – lipiec/wrzesień 2011
ul. Bandurskiego – sierpień/październik 2011

TU MIESZKAM, TU INWESTUJĘ SWOJE PODATKI!

Jak zachęcić mieszkańców Marek, do podania faktycznego i aktualnego miejsca zamieszkania, w formularzach NIP-3, NIP-1 lub EDG-1? Oto pytanie, na które szukamy odpowiedzi. Jest to na tą chwilę bardzo duży problem Marek. Jak wiadomo, formalnie w naszym mieście mieszka ok. 25 tyś markowian. Szacuje się natomiast, że kolejne 10 tyś mieszka w Markach bez meldunku. Wiadomo wszystkim, że zmiana owego meldunku wiąże się z utrudnieniami i poniesionymi przez to kosztami. Jest jednak szansa na to, by część podatku dochodowego osób bez meldunku trafiało do budżetu Marek. Wystarczy tylko, aby wymieniona część naszej społeczności zaktualizowała swoje miejsce zamieszkania w wyżej wymienionych formularzach NIP. Dlaczego to takie ważne? Ponieważ szacuję się, że od każdej osoby, która poda, w owych formularzach miejsce zamieszkania w Markach, do budżetu miasta wpłynie ok. 800 zł rocznie. Jak widać mówimy tu o bardzo znaczącej kwocie. Żeby uzmysłowić wszystkim mieszkańcom o czym mówimy, podam przykład. Jeśli wszystkie osoby zaktualizowały by dane zamieszkania, dało by nam to kwotę 8 mln zł rocznie. Dla przykładu podam, że zakładany koszt budowy kanalizacji deszczowej w ulicy Okólnej, to kwota ok. 1,6 mln zł. Pokazuje nam to, jak ważną kwestią jest aktualizacja miejsca zamieszkania w formularzach NIP. Wszyscy użytkujemy naszą infrastrukturę, mamy wymagania i oczekiwania od władz naszego miasta. Chcemy żyć, w Markach nowoczesnych i przyjaznych, dlatego zmobilizujmy siebie i innych, do ofiarowania cegiełki, w postaci części podatku dochodowego (PIT). Zwracam się zatem do wszystkich, którzy mają pomysły, jak zachęcić naszych współmieszkańców do tego, aby część ich podatków zasiliło budżet naszego miasta o kontakt. Wszystkie pomysły zostaną wzięte pod rozwagę. Dla osób zainteresowanych pobraniem formularzy, podaję link do strony Urzędu Miasta Marki: http://www.marki.pl/portal/index.php?cmd=komunikaty&opt=pokaz&id=321

CIĄGŁY PROBLEM W NASZYM MIEŚCIE

Drodzy mieszkańcy. Mając z Wami ciągły kontakt, jestem na bieżąco z Waszymi problemami. Już niepierwszy raz zgłaszają się do mnie osoby z prośbą o reakcje w sprawach wylewania szamba. Oczywiście chodzi tu o mieszkańców Marek. Muszę wam powiedzieć, że są to osoby bardzo zdeterminowane w walce z tym zjawiskiem. W najbliższym czasie będę w posiadaniu dokumentacji oraz zdjęć posesji, których właściciele wylewają szambo nagminnie. Chciałbym uczulić mieszkańców naszej małej ojczyzny. Mieszkamy tak blisko stolicy Polski, bądźmy ludźmi i dajmy żyć innym. To apel do tych osób, którzy są problemem w naszym mieście. Jednocześnie zgłaszam się z prośbą do wszystkich tych, którzy są świadkami wylewania szamba na dziko. Jeśli widzicie taki proceder, zróbcie zdjęcie, udokumentujcie to zajście. Mając takie materiały zgłoście się do mnie. Razem spróbujemy rozwiązać zaistniały problem. Wszyscy jesteśmy częścią społeczności, dlatego nie bądźmy obojętni na niegodne poczynania innych.