Należyty stan techniczny zjazdu należy do obowiązku właściciela lub użytkownika gruntu przyległego do drogi.

Jak możemy przeczytać w odpowiedzi na naszą interpelację (https://werelich.com/…/fatalny-stan-techniczny-zjazdu…/) to na właścicielu lub użytkowniku gruntu ciąży obowiązek zadbania o należyty stan techniczny zjazdu. Maksymalna kara finansowa za zaniechania w tych kwestiach wynosi 1000 zł.

Nasza interpelacja była podyktowana prośbami Mieszkańców, którzy prosili o interwencję w sprawie stanu technicznego zjazdu – Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 73. Faktycznie zjazd jest w fatalnym stanie. MZDW podjął już działania w kwestii ustalenia właściciela lub użytkownika gruntu celem powiadomienia go o jego ustawowym obowiązku i ewenetualnych konsekwencjach. Pełną odpowiedź na naszą interpelację (@Anna Katarzyna Brzezińska-Radna Sejmiku Województwa Mazowieckiego Krzysztof Strzałkowski Ewa Rosa) można przeczytać pod poniższym linkiem: https://mazovia.pl/…/8221-interpelacja-radnych-anny…

Kolejna interpelacja w sprawie bezpieczeństwa na skrzyżowaniu DW631/Dworkowa/Główna.

Z uzyskanych dziś informacji od #MZDW wynika, że do końca miesiąca #LasyPaństwowe przekażą grunt pod budowę sygnalizacji świetlnej, projektowanie ma zakończyć się do końca lutego, a wykonanie sygnalizacji wraz z procedurą przetargową powinno zakończyć się na przełomie marca i kwietnia. Procedur formalno – prawnych nie da się przeskoczyć. Wystąpiliśmy do Marszałka #Mazowsze wspólnie z radnymi sejmiku Krzysztof StrzałkowskiAnna Katarzyna Brzezińska-Radna Sejmiku Województwa Mazowieckiego oraz radnymi #PowiatWołomiński Ewa Rosa Adam Łossan Tomasz Szturo o przekazanie szczegółowych informacji na temat procedur, zarówno dotyczących skrzyżowania jak i kompleksowej przebudowy DW631. Chcemy być na bieżąco na każdym etapie tej inwestycji. Zwracamy również uwagę na potrzebę pilnych działań w kwestii bezpieczeństwa na wspomnianym skrzyżowaniu. Podczas dzisiejszych rozmów z mazowiecką jednostką sugerowaliśmy, aby zastosować jakiekolwiek rozwiązania doraźne na czas prowadzonej procedury, ponieważ na tak niebezpiecznym skrzyżowaniu przez trzy miesiące może dojść jeszcze do wielu wypadków drogowych, zwłaszcza w okresie zimowym. Rozpatrywane są różne rozwiązania, ale o tym dowiemy się niebawem. Jedno jest pewne, wszystkim zależy na czasie i możliwe najszybszym rozwiązaniu problemu, w MZDW ta sprawa jest traktowana priorytetowo. Foto: [Reporter001]

W sprawie DW631 prowadzimy od dłuższego czasu bogatą korespondencję, jej część poniżej: https://werelich.com/…/skrzyzowanie-drogi-wojewodzkiej…/https://werelich.com/…/drogi-wojewodzkie-nr-631-i-634…/https://www.warszawa.pl/…/mazowieckie-interwencje-drogowe/https://www.zyciepw.pl/kiedy-przebudowa-waznych-drog-nahttps://www.zyciepw.pl/bezpieczenstwo-na-skrzyzowaniuhttps://werelich.com/…/przebudowa-drogi-wojewodzkiej…/https://werelich.com/…/04/27/kompleksowa-przebudowa-dw631/#dlaMieszkańców#radnyWerelich#WspólnaSprawa

W jakim stanie jest psychiatra dziecięca w kraju? W złym, co potwierdza odpowiedź na naszą interpelację.

Odpowiedź na naszą interpelację potwierdza -psychiatria dziecięca w naszym kraju jest w niesamowicie trudnej sytuacji i co gorsze -nie ma nadziei na poprawę sytuacji w najbliższych latach.

Wspólnie z radną powiatową Ewą Rosą wystąpiliśmy pisemnie (https://werelich.com/2021/12/14/psychiatra-dzieciecy-w-szpitalu-powiatowym-w-wolominie/) z prośbą o zabezpieczenie w Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie psychiatry dziecięcego, który jeśli nie na pełnym etacie, to choćby za pośrednictwem dyżurów mógłby działać na rzecz wsparcia dzieci i młodzież na terenie #PowiatWołomiński

Dodatkowo rozmawiałem w tej sprawie z dyrekcją szpitala i wnioski są takie jak w odpowiedzi na poniżej zamieszoną odpowiedź – na rynku nie ma szans na pozyskanie psychiatry dziecięcego. Dyrekcja szpitala pierwsze działania w tym zakresie podjęła w 2020 r., gdzie podjęto próbę stworzenia w placówce poradni zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w ramach kontraktu NFZ. Zgromadzono już nawet pełną kadrę z wyjątkiem właśnie etatu psychiatry dziecięcego. Jak się okazuje zgodnie z danymi Naczelnej Izby Lekarskiej w naszym kraju jest w sumie 494 osób wykonujących zawód psychiatry dziecięcego, w tym zaledwie 39 specjalistów I stopnia – to bardzo złe wieści dla całego sytemu. Mało optymistyczne jest również to, że nie widać szans na poprawę tej sytuacji w najbliższych latach, co w kontekście obecnej sytuacji w kraju odnośnie chociażby prób samobójczych w śród nieletnich, czy depresji która dotyka już blisko połowę młodzieży – musi budzić zaniepokojenie szczególnie rodziców. W tej sytuacji należy bić na alarm i wszelkie działania na każdym poziomie, ale głównie na tym krajowym powinny być pilnie podejmowane.

Zgodnie z tym co zostało zawarte w odpowiedzi na pismo, co oczywiście wiemy jako radni powiatowi – na poziomie samorządu prowadzonych jest szereg miękkich działań o charakterze edukacyjnym i uświadamiającym, ale to oczywiście kropla w morzu potrzeb, dlatego potrzebne są działania systemowe na poziomie centralnym. Osobiście angażowałem się i angażuję w kwestie związane z prowadzeniem przez Powiat akcji, szkoleń, konferencji o tematyce cyber przemocy, uzależnień od m. in. internetu i gier komputerowych, itd., dlatego staram się być na bieżąco na ten temat. Bardzo się cieszę, że władze powiatowe, pracownicy starostwa, radni oraz Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne dostrzegają potrzeby w tym zakresie, ponieważ tylko wspólne działania mogą przynieść wymierne korzyści na Mieszkańców, w tym przypadku tych najmłodszych.

Otrzymałem również zapewnienie dyrekcji naszego powiatowego szpitala, że w dalszym ciągu będą prowadzone działania celem pozyskania psychiatry dziecięcego, ponieważ dyrekcja szpitala dostrzega potrzeby w tym zakresie.

Nieco informacji na temat budynku dawnej Poczty, przy ul. Sportowej.

Otrzymaliśmy odpowiedź na pismo, które złożyłem wspólnie z radną Ewą Rosą (https://werelich.com/2021/11/18/budynek-dawnej-poczty-przy-ul-sportowej-w-markach/), a które to dotyczy budynku dawnej poczty, przy ul. Sportowej w #MiastoMarki

Już na etapie składania pisma wielu Mieszkańców naszego miasta była zaskoczona, że wspomniany budynek jest własnością miasta. W piśmie potwierdza się ta informacja, dokładanie z dniem 21 grudnia 2018 r. miasto stało się właścicielem tej nieruchomości. Nie znam argumentacji, która skłoniła miejskich radnych do p[odjęcia decyzji o zakupie, ale zapewne była na tyle istotna dla miasta, że taką właśnie decyzję podjęto. W piśmie czytamy, że miasto musi udostępniać budynek 24/h firmie Orange, która w dalszym ciągu posiada w nim swoje instalacje, a jakakolwiek przebudowa musiałaby uwzględniać potrzeby wspomnianej firmy. Na tę chwilę miasto nie planuje żadnych działań związanych z wspomnianym budynkiem.

Przyznam, że w odpowiedzi brakuje mi dwóch informacji – na jakich warunkach miasto nabyło nieruchomość i chyba tej ważniejszej – do kiedy miasto zobowiązane jest udostępniać budynek ww. firmie. Czytając odpowiedź nasuwa się pytanie – p[o co miasto ta nieruchomość, skoro nie może z niej korzystać, musi ponosić koszty jej utrzymania, a wszelkie przyszłe działania muszą być w konsultacji z firmą mającą we wnętrzach swoje instalacje.

Zakładam więc, że zakup nieruchomości miał głębszy sens, pewnie opierający się o interes publiczny. Jedno jest pewne – prosiliśmy o zabezpieczenie budynku dla osób trzecich i zgodnie z odpowiedzią takie działania zostały podjęte. Dziękujemy.

Będzie dodatkowy podjazd dla osób ze szczególnymi potrzebami – przystanek autobusowy FABRYCZNA 02.

W odpowiedzi na złożoną przez nas interpelację czytamy: „Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie (MZDW) wykona dodatkowy podjazd od strony ul. Braci Briggsów. Prace zostaną wykonane wiosną przyszłego roku, gdy tylko pozwolą na to warunki atmosferyczne.”

To bardzo dobra wiadomość dla osób niepełnosprawnych, osób starszych, rodziców z wózkami dziecięcymi, itd. – jednym słowem dla wszystkich Mieszkańców naszego miasta ze szczególnymi potrzebami. To moje kolejne podejście w tej sprawie, pierwsze z pism skierowałem jeszcze w 2017 r., ale jak się później okazało wiele zmieniło się w kwestii przebudowy głównej arterii naszego miasta, która głównie z powodów finansowych została odłożona przez marecki samorząd w czasie i podzielona na etapy. https://werelich.com/2017/08/04/lepiej-pozno-niz-wcale-czyli-dodatkowy-zjazd-na-przystanek-autobusowy-fabryczna-02/

Tym razem odpowiedź, którą otrzymaliśmy od obecnego zarządcy drogi jest konkretna. Oczywiście będziemy monitorować tę sprawę, aby wreszcie temat został pomyślnie zamknięty.

Interpelację złożyłem wspólnie z radnymi sejmiku województwa mazowieckiego Anną Brzezińską oraz Krzysztofem Strzałkowskim, a także z radną powiatową Ewą Rosą. Treść poniżej:

https://werelich.com/2021/12/14/problem-z-dostepnoscia-do-przystanku-autobusowego-fabryczna-02/

Fatalny stan techniczny zjazdu utrudnia poruszanie się osób pieszych, w tym osobom starszym, niepełnosprawnym, czy rodzicom z wózkami dziecięcymi – interweniujemy.

Dziś wspólnie z radną powiatową Ewą Rosą oraz radnymi sejmiku Krzysztof Strzałkowski Anna Katarzyna Brzezińska-Radna Sejmiku Województwa Mazowieckiego wystąpiliśmy w drodze interpelacji do Marszałka #Mazowsze z prośbą/wnioskiem o podjęcie działań mających na celu naprawę zjazdu z drogi publicznej – Alei Marszałka Józefa Piłsudskiego (73) w naszym mieście. Argumentację naszego wystąpienia znajduje się w poniższym piśmie, ale załączone zdjęcia są chyba wystarczającym uzasadnieniem. Oczywiście nasze wystąpienie jest wynikiem zgłoszeń Mieszkańców. #dlaMieszkańców #radnyWerelich #WspólnaSprawa

W kwestii poprawy nawierzchni ul. Żabiej.

Trwa wnikliwa analiza Urzędu Miasta Marki w kwestii wykonania nakładek asfaltowych dróg gruntowych na terenie naszego miasta. Jeśli wspomniana analiza wykaże zasadność wykonania takiej nakładki (kwestie formalno-prawne i techniczne) na ul. Żabiej, to takowa zostanie wykonana – tak czytam odpowiedź na złożone przeze mnie i radną Ewę Rosę pismo:https://werelich.com/…/w-kwestii-poprawy-nawierzchni…/ Zarówno my, jak i Mieszkańcy mareckich gruntówek z niecierpliwością czekamy na wspomnianą analizę. #dlaMieszkańców #radnyWerelich

Porzucone pojazdy – ul. Małachowskiego.

Porzucone pojazdy, przy ul. Małachowskiego zostały zgłoszone do stosownego wydziału UM Marki do usunięcia. Sprawa zostanie zapewne przekazana do mareckiego komisariatu, celem ustalenia właścicieli pojazdów. Mam wrażenie, że zgłaszałem już wcześniej te pojazdy, ale być może w natłoku spraw tak się nie stało, dlatego dla pewności dzisiejsze zgłoszenie.

113 kamer w 43 lokalizacjach. Tak obecnie wygląda miejski monitoring w naszym mieście.

Z otrzymanej właśnie odpowiedzi na złożone przeze mnie pismo – wspólnie z radną Ewą Rosą (https://werelich.com/2021/12/15/w-kwestii-monitoringu-miejskiego-w-naszym-miescie/) – wynika, że mam obecnie w Markach 113 kamer, które pilnują porządku w 43 lokalizacjach. Dowiadujemy się również o planowanych działaniach, które mają na celu stałą rozbudowę systemu kamer. Więcej szczegółowych informacji w załączonej poniżej odpowiedzi.

W kwestii monitoringu miejskiego w naszym mieście.

Duża liczba kradzieży, szczególnie tych zuchwałych i uciążliwych, które dotykają Mieszkańców naszego miasta, skłoniły mnie oraz radną Ewę Rosę do wspólnego złożenia stosownego pisma do Burmistrza #MiastoMarki. W poniższym piśmie poruszamy temat miejskiego monitoringu – stanu obecnego i tego przyszłego. Uważamy, że w dobie dzisiejszych czasów sprawny i skuteczny system monitoringu miejskiego jest niezmiernie ważny dla bezpieczeństwa w naszym mieście. #dlaMieszkańców #WspólnaSprawa #radnyWerelich