Bezpieczeństwo na ul. Michała Wołodyjowskiego.

Wspólnie z radną Anną Chojecką złożyliśmy pismo do Burmistrza #MiastoMarki w sprawie poprawy bezpieczeństwa na ww. ulicy. Progi zwalniające są jedynie pewną propozycją, ponieważ każdy z nas ma mieszane zdanie na ich temat. Generalnie chodzi o poprawę obecnej sytuacji. Nasze pismo jest wynikiem zgłoszeń Mieszkańców tego rejonu, w tym rodziców dzieci uczęszczających do szkoły muzycznej, zlokalizowanej właśnie przy ul. Wołodyjowskiego.

Powiat Wołomiński organizacją rządową?!

Złożyłem wniosek do Starosty #PowiatWołomiński o wprowadzenie zmian na oficjalnej stronie FB Starostwa Powiatowego. Dziś zaglądając na wspomniany profil możemy dowiedzieć się, że Powiat jako jednostka samorządu terytorialnego jest organizacją rządową.
Dodatkowo proszę w piśmie o udostępnianie na oficjalnym profilu starostwa wszelkich informacji naszych powiatowych instytucji/jednostek m. in. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wołominie im. Heleny i Stefana Nasfeterów

Nieprzyjemne znalezisko…

Zgłosiłem do mareckiego urzędu wrak spalonego samochodu z prośbą o jego usunięcie. Znalezisko znajduje się nieopodal pomnika upamiętniającego śmierć Mieszkańców Strugi, Marek, Pustelnika i Zielonki rozstrzelanych przez hitlerowców w 1944 r. w okolicach zbiornika wodnego Kruczek.

Jaśniej i bezpieczniej na przejściu dla pieszych na ul. Fabrycznej #PowiatWołomiński

W październiku informowałem o ogłoszeniu przetargu na wykonanie przez Powiat 25 doświetleń LED przejść dla pieszych, wśród nich marecka lokalizacja w rejonie skrzyżowania ul. Fabrycznej i Malinowej ( http://werelich.net/…/doswietlenie-led-przy…/)W lipcu zeszłego roku złożyłem interpelację w kwestii ww. przejścia dla pieszych (http://werelich.net/…/doswietlenie-przejscia-dla…/)Jeszcze w zeszłej kadencji wnioskowaliśmy wspólnie z radnym Adamem Łossanem w kwestii zwiększenia bezpieczeństwa poprzez doświetlenia przejść dla pieszych na ul. Fabrycznej. Przy okazji zakończonego remontu wspomnianej ulicy powstało takie przejście np. przed ul. Malinową, jadąc od strony Zielonki. Z tego miejsca dziękuję Staroście za przychylność w powyższej sprawie.

Jeśli pozostawiony/porzucony pojazd zagraża niebezpieczeństwu w ruchu drogowym – usuwa go powiat, w innym przypadku obowiązek ten leży po stronie gminy.

Z otrzymanej właśnie odpowiedzi na naszą interpelację jasno wynika, że w myśl art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym, pojazd jest usuwany z drogi na koszt właściciela w przypadku, gdy pozostawiony został w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu. W tej sytuacji sprawą zajmie się powiat.

W przypadku jednak, gdy pozostawiony pojazd jest bez tablic rejestracyjnych lub jego stan wskazuje na to, że nie jest używany, może zostać usunięty z drogi, o czym mówi art. 50a. ustawy Prawo o ruchu drogowym i jest to obowiązkiem gminy.

Przesłanką do tego, że pojazd nie jest używany, którymi kierują się np. strażnicy miejscy, a które mogą być brane pod uwagę to: stan zewnętrzny i wewnętrzny, pojazdu oraz jego wiek, brak aktualnych badań technicznych, swobodny dostęp do wnętrza pojazdu dla osób trzecich, np. otwarte drzwi, klapa bagażnika

Jeśli zaś chodzi o kwestie związane z okresem przez jaki pojazd musi stać nieużywany, aby można uznać go porzucony, to wspomina o tym postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie (http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/2B1BA16058) „Nieużywanie pojazdu w rozumieniu powołanego ad 50a jest, jak należy przyjąć zgodnie z ratio legis przepisu, stanem trwającym dłuższy czas.”

W przywołanym powyżej art. 50a mowa jest również o drodze. Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn.: Dz.U. z 2020r., poz.110) ustawa określa zasady ruchu na drogach publicznych, w strefach zamieszkania oraz w strefach ruchu. Jeśli chodzi o drogi publiczne to dzielimy je m. in. na gminne i powiatowe.

Jeśli zaś chodzi o drogi wewnętrzne to mówimy o innych drogach, drogach rowerowych, placach i parkingach dopuszczonych do ruchu, które nie są zaliczone do dróg publicznych. Wspomniany art. 50a będzie miał zawsze zastosowanie, jeśli mówimy o drodze wewnętrznej, która znajduje się na obszarze strefy ruchu lub zamieszkania. Należy jednak pamiętać, że nawet jeśli jest inaczej, to wyjątkiem będzie przesłanka mówiąca o zagrożeniu i bezpieczeństwie ludzi i mienia. Oczywiście pojazdy wskazane do odholowania muszą być zakwalifikowane do tego przez Policję lub Straż Miejską.

Moi Drodzy, jeśli zatem widzicie pozostawione/porzucone pojazdy, które stwarzają zagrożenie, niebezpieczeństwo w ruchu drogowy, to takie właśnie przypadki zgłaszajcie do mnie. Wówczas będę interweniował za pośrednictwem Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Wołominie. W innych przypadkach proszę kierować zgłoszenia do mareckiego urzędu lub na Komisariat Policji w Markach.Treść naszej interpelacji w linku poniżej: http://werelich.net/2021/02/05/ciag-dalszy-walki-z-wrakami/

Problem jest, ale brakuje kasy…

Jakiś czas temu, na prośbę Mieszkańców złożyłem do Burmistrza #MiastoMarki dwa kolejne pisma, dotyczące w zasadzie tego samego problemu – bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na ul. Okólnej. Żeby się nie rozpisywać, ponieważ wszystko zawarte jest w poniższym piśmie – Burmistrz wyraża pełne zrozumienie w kwestii poruszanej przeze mnie problematyki, ale niestety obecnie miasto nie dysponuje wolnymi środkami na działania, które mogłyby poprawić obecną sytuację. Oczywiście w piśmie potwierdzany jest fakt, że wszystkie przejścia funkcjonują w zgodzie z obowiązującymi przepisami Ruchu Drogowego.

W kwestii przejścia dla pieszych na wysokości numeru – Okólna 39A wartym zauważenia jest też fakt, że przejście powstało z inicjatywy prywatnego inwestora (przedszkole), dlatego należy chyba rozumieć, że wszelkie dodatkowe zmiany powinny odbyć się tą samą drogą – przynajmniej ja to tak odczytuję…

Optymistyczne jest końcowe stwierdzenie Burmistrza, który zobowiązuje się do monitorowania sprawy i w przypadku pojawienia się możliwości wdrożenia w życie proponowanych przeze mnie rozwiązań (możliwych do realizacji) – poinformowanie mnie o tym fakcie za pośrednictwem wydziału merytorycznego. Dziękuję za szczerą odpowiedź i złożoną deklarację. Żeby było jasne, w pełni rozumiem trudności finansowe miasta, dlatego przyjmuję argumentację zawartą w odpowiedzi na moje pismo/pisma. Pozostaje poczekać, aby nie za długo…#dlaMieszkańców #radnyWerelich

Poniżej link do moich pism w powyższej sprawie:

http://werelich.net/…/przejscie-dla-pieszych-na-ul…/

http://werelich.net/…/potrzeba-szerszego-spojrzenia-na…/

Parking w rejonie skrzyżowania ul. Kościuszki i Piłsudskiego?!

Dziś złożyłem pismo w powyższej sprawie do Burmistrza #MiastoMarki. W tym rejonie panuje niesamowity chaos komunikacyjny, spowodowany m. in. przez parkujące samochody, co przekłada się również na bezpieczeństwo osób pieszych i samych kierujących pojazdami.

W związku z tym proponuję, aby na wolnej działce (zdjęcie), należącej do miasta, powstał ogólnodostępny parking dla samochodów. Więcej informacji w piśmie poniżej.Nadmienię jedynie, że wielokrotnie zwracałem się w sprawie poprawy sytuacji w tym rejonie. Jeszcze za czasów poprzedniego burmistrza, dla którego jedynym problemem nie zrealizowania parkingu były wówczas środki finansowe (https://tustolica.pl/niebezpieczne-skrzyzowanie_57083).

Nie ukrywam, że wielu Mieszkańców naszego miasta zwracało się do mnie z prośbą o pomoc w rozwiązaniu tego jak się okazuje uciążliwego problemu, dlatego kolejny raz podejmuję próbę. Mieszkańcy zadeklarowali, że w przypadku takiej potrzeby zbiorą podpisy, aby wzmocnić złożone przeze mnie dziś pismo. Mam nadzieję, że nie będzie takiej potrzeby, ale już dziś z góry dziękuję za takie wsparcie.

#dlaMieszkańców#WerelichPomaga#BezpieczneMarki

Ciąg dalszy walki z wrakami.

Tym razem zwracamy się wspólnie z Ewa Rosa do Starosty #PowiatWołomiński, bo choć problem doskwiera lokalnie, to jego zasięg jest znacznie szerszy i dotyczy w mniejszym lub większym stopniu każdej z naszych gmin. Myślę, że najwyższa pora podejść do tego procederu, po pierwsze poważnie, a po drugie kompleksowo. Brak reakcji jedynie ośmiela kolejne osoby do pozostawiania, czy porzucania pojazdów, gdzie popadnie. W skali np. naszego miasta nie są to już pojedyncze przypadki, a raczej postępujący problem… Mam nadzieję, że z poziomu Powiatu, we współpracy z włodarzami gmin i KPP w Wołominie uda się wypracować skuteczne rozwiązania. Mnie osobiście zaczyna frustrować cała ta sytuacja z wrakami/złomami i ta niemoc z każdej strony. Uważam jednak, że nie ma takiego problemu, którego nie dałoby się rozwiązać. Wszystko jest kwestią determinacji, zaangażowania i przede wszystkim chęci…

#dlaMieszkańców #radnyWerelich #WerelichPomaga