KADENCJA 2010-2014

WYNIKI WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH 2010
WYNIKI WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH 2010 – WYNIKI DO RADY MIASTA MARKI

KOMISJA OŚWIATY, KULTURY I SPORTU
http://bip.marki.pl/pl/bip/rada_miasta/rada_2010_2014/07

INTERPELACJE:
1) INTERPELACJA W SPRAWIE WJAZDU NA TEREN SP 1 OD STRONY UL. GŁOWACKIEGO I STANU TEJŻE ULICY

ODPOWIEDŹ NA INTERPELACJE.

CD.

2) INTERPELACJA W SPRAWIE POSZERZENIA WJAZDU W UL. CEGLANĄ Z UL. STAWOWEJ.

ODPOWIEDŹ NA INTERPELACJE.

3) INTERPELACJA W SPRAWIE UREGULOWANIA MIEJSC PARKINGOWYCH NA UL. KOŚCIUSZKI NA ODCINKU MIĘDZY UL. PIOTRA SKARGI A UL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO.

ODPOWIEDŹ NA INTERPELACJE.

CD.

4) INTERPELACJA W SPRAWIE UWZGLĘDNIENIA BUDOWY CHODNIKA NA ULICY ADAMA MICKIEWICZA

ODPOWIEDŹ NA INTERPELACJE.

CD.

5) INTERPELACJA W SPRAWIE STRUKTURY OBIEKTÓW HANDLOWYCH FUNKCJONUJĄCYCH NA TERENIE MIASTA MARKI

ODPOWIEDŹ NA INTERPELACJĘ.

CD.

6) INTERPELACJA W SPRAWIE PRZENIESIENIA WŁASNOŚCI GRUNTÓW I NIERUCHOMOŚCI NA RZECZ MIASTA MARKI

ODPOWIEDŹ NA INTERPELACJĘ.

CD.

CD.

CD.

CD.

CD.

7) INTERPELACJA W SPRAWIE MOŻLIWOŚCI SPRZEDAŻY GRUNTÓW I NIERUCHOMOŚCI W ROKU 2013, KTÓRE STANOWIĄ WŁASNOŚĆ MIASTA MARKI.

ODPOWIEDŹ NA INTERPELACJĘ.

8) INTERPELACJA W SPRAWIE ULIC, KTÓRYCH ODBIÓR TECHNICZNY NASTĄPIŁ W OKRESIE 01.09.2011 – 12.03.2012, W NAWIĄZANIU DO PISMA Z DNIA 22.08.2011 R.

ODPOWIEDŹ NA INTERPELACJĘ.

9) INTERPELACJE W SPRAWIE AKCJI MELDUNKOWEJ, KTÓREJ CELEM JEST POZYSKANIE DODATKOWYCH ŚRODKÓW DO BUDŻETU MIASTA

ODPOWIEDŹ NA INTERPELACJĘ.

10) INTERPELACJA W SPRAWIE WYKONANIA PRAC KANALIZACYJNYCH, ODNOŚNIE UWAG, KTÓRE WNOSIŁ UM ORAZ WODOCIĄG MARECKI.

ODPOWIEDŹ NA INTERPELACJĘ.

11) INTERPELACJA W SPRAWIE ODBIORU TECHNICZNEGO ULICY OKÓLNEJ W ZWIĄZKU Z WYKONANYMI PRACAMI ODWODNIENIOWYMI.

ODPOWIEDŹ NA INTERPELACJĘ.

12) INTERPELACJA W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA ODPOWIEDNICH ANALIZ, KTÓRE MAJĄ NA CELU STWIERDZENIE O POTRZEBIE BUDOWY NOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ ORAZ PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO.

ODPOWIEDŹ NA INTERPELACJĘ.

13) INTERPELACJA W SPRAWIE UREGULOWANIA SPRAW ZWIĄZANYCH Z DEFINICJĄ TZW. „SAMOTNEJ MATKI”

ODPOWIEDŹ NA INTERPELACJE

14) INTERPELACJA W SPRAWIE WĄTPLIWOŚCI PRZY WYBORZE SCHRONISKA „NOMADA”, KTÓRE ODŁAWIA BEZDOMNE PSY NA TERENIE MIASTA MARKI.

ODPOWIEDŹ NA INTERPELACJE

15) INTERPELACJA W SPRAWIE WYBORU PRZEZ URZĄD MIASTA LOKALIZACJI GMINNEGO PUNKTU INFORMACYJNEGO ORAZ KOSZTÓW ZWIĄZANYCH Z JEGO FUNKCJONOWANIEM.

ODPOWIEDŹ NA INTERPELACJE

16) INTERPELACJA W SPRAWIE INFORMACJI DOTYCZĄCYCH STRUKTURY RODZIN W MARKACH POD WZGLĘDEM ILOŚCI POSIADANYCH DZIECI W ODNIESIENIU DO POMOCY, KTÓRĄ ZAPEWNIA MIASTO MARKI.

ODPOWIEDŹ NA INTERPELACJE

17) INTERPELACJA W SPRAWIE REKLAM ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE GMINNYM, KTÓRYCH WŁAŚCICIELE WINNI POSIADAĆ ZEZWOLENIA LUB PODPISANE Z URZĘDEM MIASTA UMOWY.

ODPOWIEDŹ NA INTERPELACJE.

18) INTERPELACJA W SPRAWIE PLANU INWESTYCJI NA ROK 2012, NA KTÓRE ZOSTAŁY ZABEZPIECZONE ŚRODKI W TEGOROCZNYM BUDŻECIE.

ODPOWIEDŹ NA INTERPELACJE.

19) INTERPELACJA W SPRAWIE ANALIZY KOSZTÓW WYNAGRODZEŃ W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH I PRZEDSZKOLNYCH, KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST MIASTO MARKI.

ODPOWIEDŹ NA INTERPELACJE.

20) INTERPELACJA W SPRAWIE WPROWADZENIA W MARKACH SYSTEMU PARKINGÓW ROWEROWYCH BIKE&RIDE

ODPOWIEDŹ NA INTERPELACJE.

21) INTERPELACJA W SPRAWIE SIECI DRÓG W MARKACH Z PODZIAŁEM NA ICH KATEGORIE, KLASĘ ORAZ STANDART WYKONANIA

ODPOWIEDŹ NA INTERPELACJE.

22) INTERPELACJA W SPRAWIE FUNKCJONOWANIA W MARKACH NOWEGO SYSTEMU ODBIORU ŚMIECI.

WNIOSKI:
1. Wniosek dotyczący poprawy bezpieczeństwa w okolicach mareckich szkół podstawowych i przedszkoli publicznych.

Odpowiedź na wniosek.

2. Wniosek dotyczący udostępnienia listy ulic, których odbiór techniczny nastąpił do dnia 30.09.2011.

Odpowiedź na wniosek.

3. Wniosek dotyczy usunięcia zalegających odpadów typu – eternit oraz śmieci przy ul. Wesołej.

– kontynuacja wniosku

Odpowiedź na wniosek.

– kontynuacja odpowiedzi na wniosek.

4. Wniosek dotyczący udostępnienia sprawozdań RB -27S, RB -28S, RB -34S za I półrocze 2012 roku – wszystkich publicznych placówek oświatowych na terenie miasta Marki.

5. Wniosek w sprawie zagospodarowania zbiornika „Konne” oraz terenu, który z nim bezpośrednio sąsiaduje.

– kontynuacja wniosku.

Podpisy mieszkańców pod wnioskiem.

Podpisy mieszkańców pod wnioskiem

Podpisy mieszkańców pod wnioskiem.

Podpisy mieszkańców pod wnioskiem.

Podpisy mieszkańców pod wnioskiem.

Podpisy mieszkańców pod wnioskiem.

Podpisy mieszkańców pod wnioskiem.

6. Wniosek, dotyczący niezwłocznej interencji w sprawie rowu odwadniającego, biegnącego wzdłuż ulicy Stawowej.

Odpowiedź na wniosek.

7. Wniosek dotyczący interewncji w sprawie rozwiązania problemu parkujących w pasie drogowym ul. Piłsudskiego samochodów marki wartburg.

8. Wniosek dotyczący przeprowadzenia kontroli oznakowania poziomego i pionowego w sąsiedztwie mareckich szkół i przedszkoli oraz kontroli stanu technicznego mareckich placów zabaw.

9. Wniosek dotyczący spotkania w sprawie montażu urządzenia rejestrującego, służącego do kontroli wjazdu na czerwonym świetle na skrzyżowaniu ulic Piłsudskiego/Małachowskiego/Wspólna

10. Wniosek w sprawie propozycji do budżetu miasta Marki na 2014 rok.

ciąg dalszy wniosku

11. Wniosek w sprawie montażu kamery monitoringu miejsiego przy przystanu autobusowym w okolicy ul. Piłsudsiego 43.

12. Wniosek w sprawie zwiększenia poziomu bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w rejonie ul. Kościuszki/Wołodyjowskiego i Okólna/Mickiewicza.

Ciąg dalszy wniosku

13. Wniosek w sprawie możliwości montażu tabliczek informujących o zakazie wyrzucania śmieci na terenie zbiornika „KONNE”.

Odpowiedź na wniosek.

14. Wniosek w sprawie przejść dla pieszych na ulicy Tadeusza Kościuszki złożony w starostwie powiatu wołomińskiego.
p;

Skomentuj

Proszę zalogować się jedną z tych metod aby dodawać swoje komentarze:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s